Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

CFS – Contact Form 7 Field

Mô tả

Tihs plugin creates a new type of field into Custom Field Suite: the user can select any form generated with Contact Form 7.

You can get the form HTML using CFS()->get( 'form_field_id' ) or the form ID using CFS()->get( 'form_field_id', get_the_ID(), array( 'format' => 'raw' ) ).

Note: Obviously, this plugin requires both Custom Field Suite and Contact Form 7 to work.

You can contribute to the source code in the GitHub page.

Ảnh màn hình

  • Creating the field
  • Using it

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/cfs-cf7 directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Enjoy

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/cfs-cf7 directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Enjoy
Can I choose HTML class or id of the form?

Yes. You can enter those values at Fields Group edit screen 🙂

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“CFS – Contact Form 7 Field” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“CFS – Contact Form 7 Field” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “CFS – Contact Form 7 Field” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.1 (2016-12-06)

  • Main class now extends cfs_field

1.0 (2016-10-06)

  • First Relase