Backup Migration

Mô tả

Try it out on your free dummy site: Click here => https://tastewp.com/plugins/backup-backup.
(this trick works for all plugins in the WP repo – just replace “wordpress” with “tastewp” in the URL)

Tạo bản sao lưu trang web của bạn chưa bao giờ dễ đến thế!

Đơn giản, chỉ cần cài đặt plugin, click vào “Tạo sao lưu ngay bây giờ” – hoàn thành.

Bạn cũng có thể lên lịch sao lưu, ví dụ: xác định bản sao lưu nên được thực hiện tự động mỗi tuần (hoặc mỗi ngày/tháng).

Sử dụng nhiều tùy chọn cấu hình:

 • Define exactly which files / databases should be in the backup, and which not
 • Define where the backup will be stored (as of now, only a local option is available, but we’ll expand this soon)
 • Xác định tên bản sao lưu nên có, trong trường hợp bạn sẽ nhận được email thông báo, và nhiều hơn thế nữa

Plugin này tích hợp tất cả các giải pháp trong một nếu bạn cần di chuyển trang web của mình sang một máy chủ khác hoặc chỉ khôi phục bản sao lưu cục bộ.

Lưu ý: Phiên bản (miễn phí) này được giới hạn cho các bản sao lưu có dung lượng 1GB. Để không giới hạn dung lượng, vui lòng tìm xem Premium Plugin.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng hỏi chúng tôi tại Diễn đàn hỗ trợ -Chúng tôi luôn sẵn lòng giúp bạn!

Ảnh màn hình

 • Mặt trước plugin Backup Migration
 • Những gì sẽ được sao lưu
 • Quá trình sao lưu đang diễn ra
 • Sao lưu hoàn tất
 • Quản lý & Khôi phục bản sao lưu
 • Quá trình khôi phục đang diễn ra
 • Khôi phục hoàn tất
 • Staging Sites

Cài đặt

Trình cài đặt quản trị viên thông qua tìm kiếm

 1. Truy cập màn hình plugin mới được thêm vào và chọn “Tác giả” từ phần thả xuống gần với phần tìm kiếm
 2. Tìm kiếm cho từ khóa “di chuyển”
 3. Tìm “Backup Migration” và chọn nút “Cài đặt ngay”.
 4. Kích hoạt plugin.
 5. Plugin nên được hiển thị dưới menu cài đặt.

Trình cài đặt quản trị viên thông qua zip

 1. Truy cập màn hình Plugin mới được thêm vào và click vào nút “Tải lên Plugin”.
 2. Click vào nút “Trình duyệt…” và chọn tệp nén trong plugin của chúng tôi.
 3. Click vào nút “Cài đặt ngay”.
 4. Sau khi tải lên hoàn tất, Backup Migration sẽ được kích hoạt.
 5. Plugin nên được hiển thị dưới menu cài đặt.

Hỏi đáp

Làm cách nào để tôi tạo bản sao lưu đầu tiên?

Click on “Create backup now” on the settings page of the BackupBliss – Backup Migration Staging plugin.

BackupBliss – Backup Migration Staging will by default create a backup that contains everything from your site, except the BackupBliss plugin’s own backups and WordPress installation – if you want to include the WordPress installation as well, tick the checkbox in the section “What will be backed up?”.

Bạn có thể tải bản sao lưu hoặc di chuyển bản sao lưu của bạn (sử dụng plugin làm trình duyệt sao chép WordPress) ngay lập tức sau khi sao lưu được tạo.

Làm cách nào để tôi khôi phục bản sao lưu?

 • If your backup is located on your site: Go to the BackupBliss Backup Migration Staging plugin screen, then to the Manage & Restore Backup(s) tab where you have your backups list, click on the Restore button next to the backup you would like to restore.

 • If your backup is located on another site: Go to the BackupBliss – Backup Migration Staging plugin screen on site #1, then to the Manage & Restore Backup(s) tab where you have the backups list, click on the “Copy Link”-button in the “Actions”-column. Go to the BackupBliss – Backup Migration Staging plugin screen on site #2, then to the Manage & Restore Backup(s) tab, click on “Super-quick migration”, paste the copied link, and hit the “Restore now!” button. This process will first import the backup and then restore it, i.e. Backup Migrate also serves as backup importer.

 • If your backup is located on another device: Go to the BackupBliss – Backup Migration Staging plugin screen, then to the Manage & Restore Backup(s) tab, and click on the “Upload backup files” button. After the upload, click on the Restore button next to the backup you would like to restore.

 • If your backup is located on Google Drive: Go to the BackupBliss – Backup Migration Staging plugin screen, then to the plugin section “Where shall the backup(s) be stored?”, turn ON the Google Drive option, and connect to your account. After that, the plugin will sync the available backup files in the plugin section “Manage & Restore Backups” from where you will be able to run Restore.

Làm thế nào để tôi di chuyển hoặc sao chép trang web của mình?

Di chuyển (hoặc nhân bản) một trang web WordPress bằng cách sao lưu toàn bộ trang web bạn muốn di chuyển (nhân bản) – trang web #1.

 • To transfer website directly from site #1 to site #2: Go to the BackupBliss – Backup Migration Staging plugin screen on site #1, then to the Manage & Restore Backup(s) tab where you have the backups list, click on the Copy Link button in the Actions column. Go to the BackupBliss – Backup Migration Staging plugin screen on site #2, then to the Manage & Restore Backup(s) tab, click on “Super-quick migration”, paste the copied link, and hit the “Restore now!” button. Make sure that the backup file on site #1 is accessible by setting “Accessible via direct link?” to “Yes” in the plugin section “Where shall the backup(s) be stored?”

 • To migrate the website indirectly: Go to the BackupBliss – Backup Migration Staging plugin screen, then to the Manage & Restore Backup(s) tab, and click on the “Upload backup files” button. After the upload, click on the Restore button next to the backup you would like to restore.

 • To migrate the website with Google Drive: Go to the BackupBliss – Backup Migration Staging plugin screen, then to the plugin section “Where shall the backup(s) be stored?”, turn ON the Google Drive option, and connect to your account. After that, the plugin will sync the available backup files in the plugin section “Manage & Restore Backups” from where you will be able to run Restore.

Tôi nên tìm bản sao lưu của mình ở đâu?

BackupBliss – Backup Migration Staging allows you to download backups, migrate backups, or delete backups directly from the plugin screen Manage & Restore Backup(s). By default, the migrator plugin will store a backup to /wordpress/wp-content/backup-migration but you can change the backup location to anywhere you please.

Làm sao để chạy sao lưu tự động?

Enabling automatic backups is done on the BackupBliss – Backup Migration Staging plugin’s home screen, just next to the “Create backup now!” button. Auto backup can run on a monthly, weekly, or daily basis. You can set the exact time (and day) and how many automatic backups would you like to keep in the same BackupBliss – Backup Migration Staging plugin section. We recommend that you optimize the number of backups that will be kept according to available space.

Các file sao lưu có dung lượng như thế nào?

Backup file size depends on the criteria you select in the “What will be backed up?” section of the BackupBliss – Backup Migration Staging plugin. There you can see file/folder size calculations as you Save your settings. Usually, WordPress’ Uploads folder is the heaviest, while Databases are the lightest. If you are looking to save up space, you might want to deselect Plugins and WordPress installation folders, as you can usually download those anytime from WP sources.

Việc tạo bản sao lưu và di chuyển trang web có miễn phí không?

Yes. You can create full site backups, and automatic backups, and migrate your site (duplicate site) free of charge. BackupBliss – Backup Migration Staging Pro provides more sophisticated filters and selections of files that will be included/excluded from backups (affecting backup size), faster backup creation times, number of external backup storage locations, backup encryption, backup file compression methods, advanced backup triggers, additional backup notifications by email, priority support, and more.

⭐️ NEW! How to create staging sites?

You can easily set up a staging environment for your website with the BackupBliss plugin. You can choose to create a staging site either on your server / machine or on TasteWP. Both options are free!

 1. To create a staging site on your server, navigate to the plugin section “Create a staging site”, select “Your server & domain”, define a custom path if you wish, and click on the button “Create staging site!”.

 2. To create a stage site on a free WordPress sandbox platform – TasteWP, select the option “TasteWP (external server)”, then select a backup file that will be used, and click on the button “Create staging site!”.

Sao lưu đám mây có sẵn không?

Backup to Google Drive is now available in the BackupBliss – Backup Migration Staging Pro
Upcoming storage options will include: FTP, Amazon S3, Rackspace, DreamObjects, OpenStack, Google Cloud, SFTP/SCP, Microsoft Azure, OneDrive, Backblaze, and more.

⭐️ NEW! How do I back up to Google Drive?

In order to automatically upload your site backups to Google Drive, you will need a Pro version of the plugin. Once installed and activated, navigate to the plugin section “Where shall the backup(s) be stored?”, and turn ON the Google Drive feature. Click on the button Connect, and select a Google account you want to connect to. Once it is connected, your backup files from the website will start to sync to your Google Drive. You can monitor the process in the plugin section “Manage & Restore Backups”

Plugin này tốt hơn so với các plugin sao lưu/di chuyển khác như thế nào?

Besides having the most intuitive interface and smoothest user experience, BackupBliss – Backup Migration Staging plugin will always strive to give you more than any competitor:
– Updraftplus: They charge for migration, with our plugin it’s free;
– All-in-One WP Migration: In the free version, compared to our plugin – they don’t have selective/partial backups; they lack advanced options and each external storage is on a separate extension plugin; they have no automatic backups;
– Duplicator: In the free version, compared to our plugin – they have no selective backups, exclusion rules, no automatic backups and no migration;
– WPvivid: In the free version, compared to our plugin – they don’t have selective/partial backups, exclusion rules, or automatic backups;
– BackWPup: In the free version, compared to our plugin – they lack restore options, backups are slower, automatic backups are dependant on wp cron;
– Backup Guard: In the free version, compared to our plugin – they have no selective backups, exclusion rules; no direct migration;
– XCloner: Automatic backups are dependant on wp cron; full restore not available on a local server;
– Total Upkeep: They lack the advanced selective backups and exclusion rules, lacks a monthly backup schedule

How to upload my backup file?

Uploading a backup can be simply done by navigating to the Manage & Restore Backup(s) section of the BM plugin (tab on the right side). There you have the “Upload backup file” button, after clicking on it, you need to select a proper backup that is made by this plugin only. You cannot use backups from other plugins (to restore those, go back to those plugins and restore them this way). If you use “Super-quick migration” (section b), your backup will be automatically uploaded. If you are having trouble uploading the backup file, go bac and ensure that the folder designated for backups is writable. You can find the backup destination in the plugin section “Where shall the backup(s) be stored?

Is the plugin also available in my language?

So far we have translated the plugin into these languages:

Arabic: إنشاء نسخة احتياطية واستعادة النسخ الاحتياطية وترحيل المواقع. أفضل مكون إضافي لمواقع الترحيل والاستنساخ!
Chinese (China): 创建备份、还原备份和迁移站点。 迁移和克隆网站的最佳插件!
Croatian: Izradite sigurnosnu kopiju, vratite sigurnosne kopije i migrirajte web-mjesta. Najbolji dodatak za migraciju i kloniranje web stranica!
Dutch: Maak back-ups, herstel back-ups en migreer sites. De beste plug-in voor het migreren en klonen van websites!
English: Create a backup, restore backups and migrate a website. The best plugin for migration and to clone a website
Finnish: Luo varmuuskopio, palauta varmuuskopiot ja siirrä sivustot. Paras laajennus sivustojen siirtoon ja kloonaukseen!
French (France): Créez des sauvegardes, restaurez des sauvegardes et migrez des sites. Le meilleur plugin pour les sites Web de migration et de clonage !
German: Erstellen Sie Backups, stellen Sie Backups wieder her und migrieren Sie Websites. Das beste Plugin für Migrations- und Klon-Websites!
Greek: Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, επαναφορά αντιγράφων ασφαλείας και μετεγκατάσταση τοποθεσιών. Το καλύτερο πρόσθετο για μετανάστευση και κλωνοποίηση ιστοσελίδων!
Hungarian: Biztonsági másolat készítése, biztonsági másolatok visszaállítása és webhelyek migrálása. A legjobb bővítmény a webhelyek migrációjához és klónozásához!
Indonesian: Buat cadangan, pulihkan cadangan, dan migrasikan situs. Plugin terbaik untuk migrasi dan kloning situs web!
Italian: Crea backup, ripristina backup e migra i siti. Il miglior plugin per la migrazione e la clonazione di siti web!
Persian: ایجاد نسخه پشتیبان، بازیابی نسخه پشتیبان، و مهاجرت سایت ها. بهترین افزونه برای مهاجرت و شبیه سازی وب سایت ها!
Polish: Twórz kopie zapasowe, przywracaj kopie zapasowe i przenoś witryny. Najlepsza wtyczka do migracji i klonowania stron internetowych!
Portuguese (Brazil): Crie backup, restaure backups e migre sites. O melhor plugin para migração e clonagem de sites!
Russian: Создавайте резервные копии, восстанавливайте резервные копии и переносите сайты. Лучший плагин для миграции и клонирования сайтов!
Spanish: Cree copias de seguridad, restaure copias de seguridad y migre sitios. ¡El mejor complemento para sitios web de migración y clonación!
Turkish: Yedekleme oluşturun, yedeklemeleri geri yükleyin ve site taşıyın. Websitesi taşımaya ve klonlamaya yönelik en iyi eklentidir!
Vietnamese: Tạo sao lưu, khôi phục các bản sao lưu và di chuyển các trang web. Plugin tốt nhất để di chuyển và sao chép các trang web!

Đánh giá

2 Tháng Mười Hai, 2023 2 replies
I give 5 stars for this plugin because it works like a charm. It saved my time and I am very pleased with it. Thank you developer for creating this amazing plugin.
29 Tháng Mười Một, 2023 2 replies
I would have given this plugin 10stars if that was available. It works smoothly with no hitches. It's the best backup and migration plugin so far.
Đọc tất cả 893 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Backup Migration” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Backup Migration” đã được dịch qua 25 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Backup Migration” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.3.7

 • [PRO] Fixed staility of Google Drive connection getting disconnected randomly
 • [FIX] Scheduled backup status and minimized change of internal server error email
 • [CHANGE] New protected directory for temporary backup database dump
 • [CHANGE] Backup temporary chunk files moved to new directory
 • [CHANGE] Decreased accessibility time of progress logs when user gets logged out after restoration
 • [CHANGE] Increased tolerance for scheduled backups time

1.3.6

 • [CHANGE] Modified restoration order, now prefix will be replaced before plugin activation
 • [CHANGE] Default prefix of staging site will be shorter now to support long named tables
 • [FIX] Secured exported tables and moved extraction path to plugin data directory
 • [FIX] Created dedicated temporary path for process files (@Dmitrii Ignatyev)
 • [FIX] Backup process when permission-protected files were included in file list
 • [FIX] Issues with plugin activation when WP_Widget plugin was included in backup
 • [FIX] Automatic backup removal of unlocked backups after scheduled backup
 • Updated readme

1.3.5

 • Fixed bug with staging sites creation on larger sites
 • Fixed displayed warnings in debug logs (after migration process)

1.3.4

 • [NEW] [PRO] Option that allows to hide banners and carrousel
 • [NEW] Plugin will not fail anymore when configuraiton file was moved manually from different server
 • [NEW] Added browser sided error handler to catch web server errors and log them out into console
 • [NEW] File filters are now included in calculated exclusion size – can be recalculated as well
 • [NEW] Smart error handler will now try to apply suitable configuraiton without throwing error
 • [NEW] Most errors will be now pretty printed in browser developer console for easier access
 • [CHANGE] Now entire plugin config path will be static, stored in safe form in wp-content/backup-migration-config.php
 • [CHANGE] Improved way of stopping browser-method backup process, now it won’t make the process fail on next try
 • [CHANGE] Our plugin will now detect if siteurl is forced by wp-config and consider it during restoration
 • [CHANGE] Adjusted “Stop the process” button to fit designs of staging site creation process window
 • [CHANGE] Restoration temporary directory is now placed within our plugin directory path
 • Added database prefix change prevention while third party software interrupted restoration process
 • Staging site will have non-shared config since this release allows to handle it more individually
 • Added prevention of use default backup storage name which is “backup-migration” – by overwrite
 • Adjusted text of the staging site button, now it correctly states “site” instead of “server”
 • Adjusted view of backups list, removed progress icon while no cloud storage enabled
 • Fixed staging site creation after staging site was restored on parent website
 • Added new extension type for exclusion by default configuration “.part”
 • Improved the way how percentage is displayed during backup progress
 • Improved UI of some sections of our plugin configuration
 • Fixed htaccess insertion to bypass some litespeed issues
 • Improved display of success windows in other languages
 • Resolved CSS conflicts with few third party plugins
 • Remove multiple uneccessary since now console logs

1.3.3

 • By default config files with these extensions will be excluded: .tmp, .zip, .tr, .gz (can be modified in settings)
 • Modified default search replace page size to 50 from 300 (only for new installations)
 • Fixed console error logger, now it will display all relevant details
 • Added hard exclusion of third party plugin as it causes issue with compression
 • Propagated new method to slash fixer to other modules of our plugin
 • Refactored way of loading WordPress in outside processing (PHP CLI, PHP CLI within browser, browser backup method)
 • Default backup method now will validate if the file is readable or not, otherwise will exclude it out of the box
 • Fixed error handler during PHP error during PHP CLI restoration
 • Fixed deprecation issues with PHP 8.2 during Super-Quick Migration
 • Added new hints in live-log for Super-Quick Migration
 • Improved logger for Super-Quick Migration
 • Download progress now will be logged in live-log (restoration by URL)
 • Super-Quick Restoration (URL) via terminal and PHP CLI will now start restoration automatically
 • Added much better explanation for “php -f ./includes/cli-handler.php” command
 • Improved table prefix detection, now it will adjust case-sensitivity of the prefix
 • Added logging for file replacement process (restoration)
 • Added try…catch for unzipping process to catch any failed entries to throw an error
 • Fixed global logs and background logs, file will be now created properly for debug purposes
 • Replaced PHP and WP version verification method with dedicated one
 • Decreased sleep time between cURL requests (server side backup method)
 • Fixed issue when our plugin tried to resolve backup same directories
 • Tested with PHP 8.2 and WP 6.4-beta1 down to PHP 5.6 and WP 4.6

1.3.2

 • Fixed upload process on sites with upload size limit lower than 5 MBs
 • Speed up upload process on sites where it is allowed
 • Fixed restoration process on Windows with PHP 8 and above
 • Added more details to browser console log on process failure
 • Staging site name will be automatically incremented after staging site creation
 • Added current table prefix to debug log
 • Updated carrousel banner – now it’s fully compatible with PHP 8 and above
 • Added verbose logs for table prefix during restoration – useful for supporters
 • Refactored fixSlash function to work better on Windows
 • Fixed issue where making backup on staging site was impossible without reinstallation
 • Resolved all known deprecation errors in PHP 8.2 and PHP 8.1
 • Fixed issues with alternate backup method while security was present (apache2 only)
 • Fixed backup download on Microsoft related systems servers

1.3.1

 • Improved detection of PHP CLI
 • Improved PHP CLI in code determination
 • Added mwp-download directory to permanently excluded paths
 • Updated Welcome header of the plugin
 • Decreased possibility of warnings during extraction process
 • Improved stability of PHP CLI process
 • Adjusted root directory finder, added new condition
 • Updated banner module
  – Updated review module
 • Decreased warnings and noticed in PHP 8.2
 • Restored old name of the plugin
 • Added staging feature screenshot 🙂

1.3.0

 • [PRO] Fixed issues with invalid size error during backup process
 • [NEW FEATURE] Staging sites – Local
 • [NEW FEATURE] Staging sites – TasteWP
 • Added nonce verification for every possible request within our plugin
 • Permanently excluded cache directory from backups
 • Permanently excluded staging site database tables from backups
 • Permanently excluded staging site files from backups
 • Fixed file size calculation rescan
 • Fixed WordPress Installation size calculation
 • Configuration overwrite for direct download of backups (hotfix for current users)
 • Fixed “jumping to top” screen when clicking on staging site deletion / backup deletion
 • Fixed issues with automatic deletion of scheduled backups
 • Fixed issues with lock icon for automatic backups (now it’s possible to lock/unlock)
 • Fixed PHP CLI issues when it failed and our plugin wanted to keep the process running
 • Prevented PHP CLI run when altenate method is already running
 • Improved live-log display and decreased possibility of logs getting frozen
 • Added new type of logger for our support agents (verbose – non translatable)
 • Added [CLI] prefix for modules/processes that runs directly on server within logs
 • Improved step display during progress window, now it will be aligned with live-log
 • Disabled ZipArchive module for file extraction during resotration/migration
 • Fixed CLI warnings caused by ob streams

1.2.9

 • [Pro] Added possibility to select Google Drive directory name
 • [Pro] Fixed issues with database table exclusion rules
 • [Pro] Fixed issues with Google Drive upload process on subpath sites
 • [Pro] Changed look of Google Drive storage section a bit to fit it with text input
 • Added additional details to backup on name hover tooltips (added original name and full ZIP filename)
 • Backup(s) list will now display filename stored on particular server
 • Fixed issues with restoration when the original backup name was modified manually by user e.g. via FTP
 • Fixed issues on servers with set_time_limit function disabled
 • Adjusted in-plugin error handler and self-correction
 • Patched EDB-ID: 51445

1.2.8

 • [Pro] [New Feature] Added: Google Drive Storage
 • [Pro] Added more triggers for while cron does not work on the site
 • [Pro] Added new alternate activation method while cURL module is not available
 • [Pro] Added automatic background upload directly to Google Drive Storage
 • [Pro] Added direct restoration from Google Drive Storage
 • [Pro] Added more custom messages for license activation errors
 • [Pro] Automatic synchronization between sites connected to same Google Account
 • [Pro] Backups can be now stored only on external drive, can be removed from local storage
 • [Pro] Improved stability of backups & restorations while using included ZIP module
 • [Pro] Resolved issues with scheduled backups while the size was above 2 GBs
 • [Pro] Refresh button will now scan for local and remote backups (backup(s) list)
 • [Pro] Added out of the box remote CRON support for scheduled backups
 • Improved code quality [Premium & Free]
 • Improved stability of Super Quick Migration restoration request
 • Increased required free space amount to (estimated extracted size) multiplied by (1.4)
 • Added size display to database group, database size is now part of total size estimation
 • Added new option which allows to specify exact amount of file during batch extraction
 • Added new log lines about memory for backup and restoration process
 • Added backup URL display for Super-Quick Migration live log
 • Added plugin version to Super-Quick Migration live log
 • Added more debug details to share for even better support (debug codes)
 • Added backup cache, should help slower sites to load backup(s) list quicker
 • Added new way of storing backup for quick detailed access by plugin
 • Added new method to generate debug code if cURL module is not enabled
 • Added MD5 checksum verification for all backups stored locally and externally
 • Added manifest caching which doesn’t require to open ZIP file to get its content
 • Added proper link file detection, these files are going to be properly excluded now
 • Added new option which allows to rescan file & database sizes without page refresh
 • Added automatic plugin log files cleanup while log files are larger than 3 MBs
 • Added dedicated log line for scheduled backups (so, it’s clear how it was triggered)
 • Added new deletion modals to fit all removal cases “smart modal”
 • Added new tooltip which shows on which domain backup was taken
 • Added additional verification for carrousel module
 • Added new smart free memory calculation method
 • Added new variable for backup name %domain
 • Adjusted database dump to support NULL values (thanks to @janjakes)
 • Adjusted header settings while plugin will now ignore when session is enabled
 • Adjusted display of arrow icon (now it points to proper direction)
 • Adjusted PHP CLI finder which may decrease 1% issue while it freezes
 • Adjusted transition between Super-Quick Migration (download) and Restoration
 • Adjusted transition between Any Cloud Download and Restoration
 • Adjusted way how backup(s) list load
 • Fixed compatibility with older database versions
 • Fixed display message for page size limit warning (search & replace option)
 • Fixed plugin reset configuration, now it will apply all hotfixes after reset
 • Fixed backup error window, now it can show even if the process is still running
 • Fixed database restoration on SQL servers without support for ‘0000-00-00’ date
 • Fixed restoration error window, now it can show even if the process is still running
 • Fixed Super Quick Migration error window, now it can show even if the process is still running
 • Fixed restoration process when database was not included, now it shouldn’t deactivate all plugins
 • Fixed issue with “migration_in_progress” theme, now it should be gone after successful restoration
 • Fixed issues with selected stylesheet now it should be properly selected after restoration
 • Fixed issues with wrong plugins activated after restoration / or none active
 • Modified way of how file groups are calculated (now they load one by one, not all at once)
 • Modified default file extraction amount calculation, now it should work on all sites
 • Modified display of backup(s) and added column “Where stored?”
 • Decreased interval between backup progress check (should decrease network usage)
 • Extended permanently blacklisted files, usually broken or damaged
 • Configuration reset will now set secure and random directory for backups
 • Integrated removal of backup for new cache system with MD5 verification
 • Plugin will verify if WP-Config is writable or not during restoration
 • Resolved many styling conflicts with third party plugins
 • Brought back deactivation window for opted-in users
 • Tested with WordPress 6.2 and PHP 8.2
 • In short – enjoy! 🙂

1.2.7

 • Adjusted PHP compatibility

1.2.6

 • Fixed wrong version tag in v1.2.5 (hotfix)

1.2.5

 • Added black-friday theme (only for that period)
 • Fixed automatic backup for premium extension (sites above 2 GB)
 • Fixed error handling after database export (timeout detection)
 • Tested up to WordPress 6.1.1

1.2.4

 • Fixed issue with restoration when site was restored on same domain but different server
 • Improved force-stop functionality, it will now clean-up temporary theme after failed restoration
 • Added directory check of temporary theme during restoration

1.2.3

 • Permanently excluded link files from the backup (directories and files)
 • Permanently excluded non-readable files from the backup to prevent errors.
 • Applied above exclusion rules to file size calculator in plugin settings
 • Removed unused debug dd() function to prevent conflicts
 • Adjusted bytes to read converter to display proper size value on string data
 • Changed action hook of plugin’s settings – script and style
 • Fixed issues with notices/warnings of unaccessible variables (backup)
 • Set new database export engine as default (v4, requires at least v1.2.2 to restore)
 • Added possibility to disable space check step, not recommend but may help in some cases
 • Updated out of the box backup paths of other plugins – exclusion rules (5 new)
 • Fixed temporary files clean-up after restoration (fail and successful)
 • Modified default size of query output – new value: 2000
 • Added support for batching to search & replace step (restoration/migration)
 • Added new option for search & replace, allows to set page size – default 300
 • Removed unused deactivation module from source code
 • Added hints of how to properly create support topic
 • Fixed close button for restoration/migration process error window
 • Adjusted style of logs for database (now current table will be displayed as step)
 • Fixed percentages above 100% for database table progress in logs
 • Adjusted old v3 database engine to support new search replace method
 • Added automatic temporary theme for the time of restoration/migration
 • All other plugins will be now automatically disabled during db migration/restoration
 • Fixed rare issue when wp-config.php was empty after restoration
 • Fixed issues with database restoration of tables with columns using reserved names (like “key”)
 • Fixed issues with search & replace of tables with columns using reserved names (like “key”)
 • Added improvements for restoration at TasteWP.com
 • Updated v3 restoration engine (old backups) to not activate problematic plugins
 • Added batching for database export during backup process (only alternate backup methods)
 • Added option which allows to toggle batching technique of database export (disabled by default)
 • Fully tested on WordPress 6.1 with PHP 7.4, 8.0 and 8.1
 • Fixed Super-Quick Migration automatic restoration continuation
 • Fixed download URL and Super-Quick Migration URL displayed after backup process
 • Premium: Fixed database table exclusion rules in different backup methods
 • Added additional check for non-readable files in legacy backup methods
 • Minimized possibility of damaged backup with success window
 • Resolved issues with freezing live-log in/with PHP CLI mode
 • Fixed multisite restoration while blog domain used www. while new website don’t
 • Adjusted engine selector for compatibility with older restoration methods
 • Adjusted auto-login after restoration to work with forum-like plugins and new version of WP

1.2.2

 • Fixed some plugin conflicts causing styling issues in our plugin
 • Removed unnecessary error logging
 • Resolved issues with PHP 8 and PHP 8.1 internal log format
 • Added more blacklisted tables to restoration process
 • Added pre-loader between calculation and backup load
 • Added new troubleshooting method, allows to share complete logs with one click
 • Added new backup and restoration engine for database (much quicker!)
 • Decreased possibility of out of memory issues during URL adjustment
 • Improved stability of PHP CLI restoration process
 • Fixed issues of too quick restorations, decreasing false-positive errors
 • Added handler for browser-side errors, decreasing chance of frozen process
 • Fixed issues when log in pop-up was display during or after restoration
 • Fixed issues when backed-up wp-config.php was overriding main wp-config.php
 • Adjusted log display to be more smooth (no delays, quicker steps update)
 • Fixed formatting issues in readme file (FAQ)
 • Fixed automatic cleanup of files after migration
 • Fixed issue when restoration was not continued after download (Super-Quick Migration)
 • Modified error windows for backup and restore process
 • Tested with WordPress 6.0.1

1.2.1

 • Adjusted typos in our FAQ for migration process
 • Updated blacklist of plugins to activate after migration
 • Added blacklist for junk data tables – should significantly speed up restore process in some cases
 • Fixed notice messages of non existing temporary files
 • Improved latest Search & Replace engine to preform properly on multi-level subdomains
 • Tested with WordPress 6.0-beta3
 • Added blacklist for binary broken files
 • Added flushing of rewrite rules after migration
 • Adjusted display of TABs in settings on smaller screens
 • Premium: Fixed our settings display issues with PHP 8 and PHP 8.1
 • Added option: Select first method of backup (which makes one database file)
 • Added option: Removal of all plugins and themes after migration that were not included in the backup

1.2.0

 • New (Premium): Now you can exclude database tables from backup (all methods)
 • Added new restoration method
 • Fixed issues with header & footer display after migration
 • Improved migration performance (speed) up to 80%
 • Fixed auto login issues after migration for PHP CLI and normal method
 • Added MySQL Version to logging
 • Added MySQL Max query size info to logging
 • Added new engine for database search & replace
 • Renamed all download files and removed all translations of such file names
 • Log files are not prepared for our live-chat – so, we can provide better support 🙂
 • New restoration method allows you to protect your site from fatal error after migration
 • Plugins that cause errors will be automatically disabled
 • Fixed issues with logging and auto login on “no ending slash” browsers/servers
 • Fixed issue when user could not access bottom sections of plugin settings
 • Fixed display of total queries on slower servers
 • Disabled mysqli support for legacy method of backup (now will use native wpdb)
 • Incoming in 1.2.1: Select first method of backup (which makes one database file)
 • Incoming in 1.2.1: Removal of all plugins and themes after migration that were not included in the backup

1.1.9

 • Fixed compatibility issue with backups made before v1.1.7 (restoration)

1.1.8

 • Fixed issue with restoration due to bug in previous version

1.1.7

 • Tested up with WP Version 5.9 (up to beta 3)
 • Fixed restoration issues for Windows and Windows Server
 • Fixed notifications via e-mail – now you can receive max 1 e-mail per day
 • Adjusted cleanup of restoration files – GC processing
 • Fixed restore process request, after Super-Quick Migration (sometimes it was hanging)
 • Fixed restoration process via shell due to syntax error
 • Adjusted important parts to be compatible with Windows systems
 • Modified default value of query output to 300
 • By default SQL-Splitting will be enabled since this version (adjusted for all users)
 • Removed/fixed unnecessary notices in error log above PHP 7.4
 • Added new indicators in restore and backup logs
 • Now newly created backups saves WP version of source site
 • Restore and backup logs will display version of current backup
 • PHP CLI will be disabled by default for new users
 • Fixed some JavaScript issues of front-end process manager

1.1.6

 • Plugin tested with PHP 8.1
 • Plugin tested with WP Version 5.8.2
 • Fixed PHP CLI for sites above 2 GB (premium)
 • Modified default settings for new users, to solve most common issues
 • Modified default query output to 500 per batch, to solve most common database issue
 • Fixed undefined variables of zipping module (PHP 7.4+)
 • Fixed backups made with PHP CLI when the ZIP wasn’t closed correctly
 • Visual updates for our cool banner
 • Super-Quick Migration now should work with PHP CLI
 • Now WordPress version will be displayed in the logs
 • Fixed English typo in logs “enginge” => “engine”
 • Added additional sanitization for e-mail, e-mail title and directory (Thank you @Vlad Visse (Patchstack))
 • Added version tag

1.1.5

 • Đã sửa lỗi chính tả trong tooltip về truy vấn
 • Đã sửa đổi giá trị mặc định của truy vấn

1.1.4

 • Thử nghiệm lên tới WordPress 5.8.1
 • Đã khắc phục cảnh báo trong PHP 8 và điều chỉnh chức năng ob_clean (Cảm ơn @jrevillini)
 • Đã thêm phần buộc dừng cho quá trình khôi phục và di trú
 • Đã thêm phần buộc dừng cho quá trình sao lưu (tùy chọn khắc phục sự cố)
 • Đã thêm tùy chọn tách cho quá trình khôi phục và di trú
 • Hiển thị STEP trong cửa sổ quy trình cho sao lưu và khôi phục đã được khắc phục
 • Đã điều chỉnh nhật ký đầu ra cho quá trình khôi phục và sao lưu
 • Đã cập nhật công cụ cơ sở dữ liệu cho xuất và nhập bằng kỹ thuật mới
 • Đã thêm tùy chọn mới để chỉ định các truy vấn xuất cho mỗi File và khôi phục hàng loạt
 • Đã thực hiện tách n thành khôi phục CLI (bị tắt theo mặc định)

1.1.3

 • Đã khắc phục quy trình di chuyển PHP CLI (trong trường hợp tiền tố bảng khác nhau)
 • Giới hạn truy cập nhật ký toàn cầu
 • Giới hạn truy cập nhật ký sao lưu
 • Đã thêm trình kiểm duyệt dành cho tên sao lưu trong tất cả các file nhật ký
 • Đã thêm trình kiểm duyệt cho các chi tiết nhạy trong nhật kí toàn cầu và những nhật kí khác
 • Đặt tên thư mục ngẫu nhiên cho các trang web, cũng sẽ được đặt lại tên cho các thư mục cũ
 • Tên sao lưu sẽ được mở rộng đến 16 ký tự bao gồm A-z
 • Giảm dung lượng lô dữ liệu mặc định từ 2500 xuống 250 truy vấn
 • Đã thêm hằng số ABSPATH dành cho quy tắc loại trừ
 • Đã thử nghiệm lên tới WordPress 5.8

1.1.2

 • Đã thêm tùy chọn mới cho phép chỉ định đường dẫn PHP CLI riêng
 • Đã thêm khả năng để vô hiệu hóa PHP CLI cho cả quá trình khôi phục và sao lưu
 • Đã khắc phục dữ liệu đầu ra cho quá trình khôi phục – không bị treo khi thành công
 • Đã khắc phục dữ liệu đầu ra cho quy trình sao lưu – không bị treo khi thành công
 • Đã thêm lô cho quá trình khôi phục, sẽ kéo dài thời gian thực hiện
 • Tăng dung lượng hàng loạt cho các trang web khổng lồ lên đến 40k file mỗi lô
 • Tăng kích thước mặc định tối đa cho các lô từ 60 MB đến 96 MB
 • Đã khắc phục lỗi với PHP CLI khi đầu ra không đúng
 • Đã thêm khả năng để tải xuống nhật ký trực tiếp từ quá trình khôi phục (hữu ích khi nó bị treo)
 • Quy trình khôi phục hiện có thể tính toán số lượng file trước khi trích xuất
 • Đã thêm khóa bí mật cho quá trình khôi phục – nên hiện tại sẽ được bảo mật hơn
 • Đã thêm lô để xuất cơ sở dữ liệu, plugin nên sử dụng thời gian thực thi tối đa ngay bây giờ
 • Đã xóa thông tin gỡ lỗi trong nhật ký bảng điều khiển (nên là 1.1.1)
 • Đã thêm lô cho file trích xuất trong quá trình khôi phục
 • Quy trình khôi phục hiện đang hiển thị tiến trình trích xuất – quy trình tuy chậm nhưng nó ổn định
 • Đã sửa lỗi PHP CLI cho người dùng premium nơi trang web có dung lượng lớn
 • Đã sữa lỗi Di chuyển Siêu nhanh qua PHP CLI – hiện quá trình sẽ được tự động tiếp tục
 • Đã thêm thông báo đăng nhập vào quá trình khôi phục
 • Bây giờ, quá trình khôi phục hiện sẽ được tiếp tục khi có thông báo ví dụ như tên chưa được khởi tạo
 • Đã khắc phục sự cố trong quá trình khôi phục bị treo ( phiên bản PHP 5.6 – 7.4) do tên chưa được khởi tạo

1.1.1

 • Tính toán giới hạn an toàn cho khôi phục được sửa đổi để có hiệu suất tốt hơn
 • Khắc phục sự cố với việc khôi phục trên PHP 8
 • Đã khắc phục sự cố khôi phục cơ sở dữ liệu, khi cơ sở dữ liệu bị hỏng
 • Bộ phân tích cơ sở dữ liệu được điều chỉnh cho các phiên bản MySQL cũ hơn
 • Đã cập nhập bộ lưu trữ front-end UX

1.1.0

 • Đã kiểm tra toàn bộ WordPress 5.7.2
 • Đã sửa lỗi thông báo và cảnh báo hiếm trong PHP 8
 • Phương tiện cơ sở dữ liệu mới cho quy trình khôi phục và sao lưu
 • Viết lại hình thức tìm kiếm và thay thế dành cho việc di chuyển cơ sở dữ liệu
 • Đã thay đổi cài đặt cấu hình mặc định
 • Đã thêm tùy chọn “tải xuống không an toàn” cho máy chủ trang web LiteSpeed
 • Đã thêm khả năng để thực hiện quy trình sao lưu hoặc khôi phục thông qua shell (PHP CLI được biết đến như WP CLI)
 • Tăng cường hỗ trợ cho người dùng miễn phí, kích thước trang web lên đến 2 GB.
 • Các file cuối cùng bây giờ sẽ được bao gồm lô cuối (dành cho phương pháp CURL và Trình duyệt)
 • Cập nhập các phương thức thành công (khôi phục & sao lưu)
 • Công cụ phát hiện PHP CLI thông minh mới, nó sẽ kiểm tra file nhị phân thực thi PHP hợp lệ
 • Plugin hiện đang yêu cầu với PHP CLI phiên bản tối thiểu 5.6 – đối với các phiên bản cũ hơn, nó sẽ chạy với phương pháp truyền thống
 • Đã khắc phục vấn đề sao lưu tự động khi nó không thể tắt với các tùy chọn của plugin
 • Tăng độ ổn định của màn hình hick-up, hiện tượng false positives (dương tính giả) sẽ không xảy ra
 • Đã thêm hỗ trợ đầy đủ cho ZipArchive bổ sung
 • Super-Quick Migration hiện có thể chạy dưới dạng quy trình PHP CLI (hiện không thể hủy tải xuống bởi Máy chủ trang web)
 • Bản sao lưu được tạo với phiên bản này sẽ không được hỗ trợ bởi các phiên bản cũ hơn của chính plugin đó
 • Bản sao lưu được tạo với phiên bản cũ hơn sẽ được khôi phục với phiên bản (1.1.0) hoặc lớn hơn
 • Các bản sao lưu mới được tạo sẽ không gây ra lỗi nghiệm trọng nếu chúng bị hủy / tắt trong suốt quá trình khôi phục
 • Hầu như không loại trừ wp-config.php khỏi sao lưu, có thể được khôi phục theo cách thủ công nếu cần thiết
 • Đã khắc phục lỗi “Đã cố gắng phân bổ xxx bytes” trong quá trình di chuyển & sao lưu (được thử nghiệm với dung lượng cơ sở dữ liệu lên đến 650 MB)
 • Đã loại trừ các plugin khác khỏi lỗi nhật ký plugin Backup Migration
 • Ghi nhật ký được tối ưu hóa cho nhật ký toàn cầu của nhật ký Backup Migration – tệp hiện sẽ có dung lượng nhỏ hơn
 • Đã thêm cài đặt mới trong phần “Tùy chọn khác”
 • Nếu khôi phục bị lỗi, file tạm thời sẽ bị dọn dẹp hoàn toàn

1.0.9

 • Đã khắc phục sự cố của V1.0.8 [Sao lưu tự động không làm việc]
 • Đã khắc phục sự cố của v1.0.8 [Quá trình tải xuống sao lưu tự động không làm việc]

1.0.8

 • Đã thêm cảnh báo cho file lớn (trên 60 MB)
 • Đã tăng thời gian trễ tạm ngưng
 • Hiện plugin sẽ bỏ qua lệnh hủy bỏ máy chủ (sẽ hữu ích trong một số trường hợp)
 • Thanh tiến trình không thể hiện thị bộ đếm nếu không biết số lượng File
 • Tăng bộ nhớ mặc định lên đến (tối thiểu: 384 MB)
 • Đã thêm bộ lưu trữ thông minh cho các trang web lớn hơn (hiện đã có thể chứa 2500 File)
 • Cải thiện hiệu suất của sao lưu (sẽ nhanh hơn nhiều cho các trang web có hơn 3000 File)
 • Nhập cơ sở dữ liệu hiện đã có bộ nhớ tiện lợi hơn (dung lượng cơ sở dữ liệu thực sự lớn, không bị lỗi)
 • Xuất cơ sở dữ liệu cũng được chia nhỏ để ổn định hơn cho quá trình sao lưu
 • Hỗ trợ cho trình tạo trang – hiện trang web đã được nhân bản một cách hoàn hảo
 • Di chuyển nhanh: Đã xóa thời gian chờ cho các file lớn (nên tải file đầy đủ ngay bây giờ)
 • Đã thêm máy tính có bộ nhớ tốt hơn, chủ yếu là cải tiến cho các máy chủ được chia sẻ.
 • Đã khắc phục lỗi trên SunOS với máy tính dung lượng trống.
 • Đã thêm hỗ trợ cho các cài đặt không bên trong gốc (ví dụ: domain.tld, domain.tld/wordpress)
 • Đã khắc phục sự cố khi cơ sở dữ liệu của bạn chứa ký tự ‘-‘ (hàm featch ())
 • Đã khắc phục lỗi PclZip, ví dụ: “yêu cầu ít nhất 18 bytes”
 • Đã khắc phục lỗi BMI\Plugin\Zipper\finfo_open()
 • Premium: Đã thay thế PclZip với phiên bản chuyên dụng và ổn định hơn của mô-đun này
 • Premium: Cải thiện hiệu suất của lõi tổng thể (kích thước nhỏ hơn để giải mã)
 • Vì giờ đây chỉ Quản trị viên trang web có thể quản lý sao lưu mặc định
 • Đã thêm quyền “do_backups” – người dùng với quyền này
 • Đã thêm tùy chọn mới “Bypass giới hạn máy chủ”
 • Hỗ trợ được thêm vào cho ZipArchive (chỉ khi một số chức năng bypass đã được bật)
 • Hỗ trợ được thêm vào cho PHP CLI – nó hiện sẽ là tùy chọn được ưu tiên hơn

1.0.7

 • Sửa lỗi nóng – đã sửa quá trình khôi phục khi plugin cao cấp được kích hoạt

1.0.6

 • Hỗ trợ Sao lưu cho WordPress 5.6
 • Hỗ trợ Sao Lưu cho PHP 8.0
 • Đã khắc phục lỗi với file sao lưu trống hoàn toàn (0 bytes)
 • Đã khắc phục quy trình sao lưu (NaN không thể hiển thị hơn nữa)
 • Để sao lưu và hiệu suất mạng tốt hơn, đã giảm số lượng cuộc gọi
 • Quản trị viên có thể bỏ qua bảo vệ nhật ký (File sẽ không hết hạn đối với chúng)
 • Thêm thông tin cập nhập cho sao lưu được tải về và nhật ký khôi phục
 • Thêm một số thông tin máy chủ vào nhật ký sao lưu / di chuyển
 • Hỗ trợ cho các lỗi sao lưu “front-end” – gỡ lỗi dễ dàng hơn
 • Lỗi sao lưu máy chủ cũng phải được đăng nhập (giới hạn trên LSWS)
 • Ghi vào sổ nhật ký lỗi sao lưu một cách tốt hơn – nhật ký toàn cầu sẽ chứa tất cả các lỗi
 • Thêm tùy chọn khắc phục sự cố sao lưu: gửi email kiểm tra
 • Đã thêm tùy chọn xử lý sự cố sao lưu: khắc phục php_uname cảnh báo/lỗ
 • Đã xóa sao lưu PHP, báo lỗi từ file nhật ký

1.0.5

 • Quan hệ Premium
 • Thay đổi các bản dịch
 • Thay đổi mức độ ưu tiên tải (để có hiệu suất tốt hơn của toàn bộ trang web)

1.0.4

 • Đã xóa bao gồm PclZip
 • Đã thêm hỗ trợ cho WordPress 4.6
 • Hỗ trợ cho PHP 5.6
 • Đã diễn đạt lại một số tooltips để rõ ràng hơn
 • Đã thêm hỗ trợ cho thư mục wp-content tùy chỉnh
 • Đã thay đổi File bị loại trừ bởi mặc định

1.0.3

 • Đã tạo htaccess đặc biệt cho litespeed
 • Thêm bộ đếm động của File hiện tại
 • Đã thêm nhiều thông tin hơn cho nhật ký sao lưu

1.0.2

 • Kiểm tra dung lượng mang tính chuyên môn với File giả
 • Đã thêm quản lý bộ nhớ thông minh
 • Đã khắc phục lỗi di chuyển (cơ sở dữ liệu)
 • Đã khắc phục lỗi sao lưu (người dùng litespeed)
 • Tiến trình sẽ không ẩn trên lỗi front-end (ví dụ: mất kết nối)
 • Đã thêm cảnh báo lỗi nhiều hơn (sao lưu)

1.0.1

 • Đã thay đổi màu nền tooltips để có sự tương phản tốt hơn
 • Đã cập nhập một số chuỗi dịch

1.0.0

 • Phát hành lần đầu