Jetpack by WordPress.com

Plugin lý tưởng dùng cho thống kê, bài viết liên quan, tối ưu hoá công…


Automattic 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.1 Đã cập nhật 3 ngày trước

All-in-One WP Migration

Di chuyển, sao chép và backup trang web với 1 click. Đơn giản, dễ dàng…


ServMask 3+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.1 Đã cập nhật 2 tuần trước

ManageWP Worker

Một cách hiệu quả để quản lý nhiều website WordPress.


GoDaddy 1+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.2 Đã cập nhật 2 tháng trước

Search & Replace

Search & Replace data in your database with WordPress admin, replace domains/URLs of your WordPress…


Inpsyde GmbH 200,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.7 Đã cập nhật 1 năm trước

BackUpWordPress

Simple automated backups of your WordPress-powered website.


XIBO Ltd 200,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.1.6 Đã cập nhật 1 năm trước

WP-DB-Backup

On-demand backup of your WordPress database.


Austin Matzko 200,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.15 Đã cập nhật 3 năm trước

Clone

100% FREE clone and migration


WP Academy 100,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.1 Đã cập nhật 4 tuần trước

wpCentral

wpCentral provides a single-login centralized panel where you can manage tons of your WordPress websites…


Softaculous Ltd. 80,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.4 Đã cập nhật 7 tháng trước

iThemes Sync

Manage multiple WordPress sites from one dashboard.


iThemes 70,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.1 Đã cập nhật 1 tháng trước

WP Database Backup

Create & Restore Database Backup easily on single click. Manual or automated backups (backup to…


Prashant Walke 60,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.1 Đã cập nhật 1 tuần trước