All-in-One WP Migration

Di chuyển, sao chép và backup trang web với 1 click. Đơn giản, dễ dàng…


ServMask 4+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.3 Đã cập nhật 3 tuần trước

ManageWP Worker

Một cách hiệu quả để quản lý nhiều website WordPress.


GoDaddy 1+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.4 Đã cập nhật 5 tháng trước

Search & Replace

Search & Replace data in your database with WordPress admin, replace domains/URLs of your WordPress…


Inpsyde GmbH 200.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.15 Đã cập nhật 3 năm trước

BackUpWordPress

Simple automated backups of your WordPress-powered website.


XIBO Ltd 100.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.3 Đã cập nhật 3 tháng trước

Clone

100% FREE clone and migration


Migrate 100.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.4 Đã cập nhật 7 tháng trước

wpCentral

wpCentral provides a single-login centralized panel where you can manage tons of your WordPress websites…


Softaculous Ltd. 90.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.4 Đã cập nhật 8 tháng trước

iThemes Sync

Manage multiple WordPress sites from one dashboard.


iThemes 60.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.3 Đã cập nhật 2 tháng trước

WP Database Backup

Create & Restore Database Backup easily on single click. Manual or automated backups (backup to…


Prashant Walke 60.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.4 Đã cập nhật 4 tháng trước