All-in-One WP Migration

Di chuyển, sao chép và backup trang web với 1 click. Đơn giản, dễ dàng…


ServMask 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.2.2 Đã cập nhật 1 tuần trước

ManageWP Worker

Một cách hiệu quả để quản lý nhiều website WordPress.


GoDaddy 1+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.2.2 Đã cập nhật 2 tháng trước

Search & Replace

Search & Replace data in your database with WordPress admin, replace domains/URLs of your WordPress…


Inpsyde GmbH 200.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.5 Đã cập nhật 8 tháng trước

BackUpWordPress

Simple automated backups of your WordPress-powered website.


XIBO Ltd 100.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.7 Đã cập nhật 1 năm trước

Clone

100% FREE clone and migration


Migrate 100.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.2.2 Đã cập nhật 3 tháng trước

iThemes Sync

Manage multiple WordPress sites from one dashboard.


iThemes 60.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.3 Đã cập nhật 4 tháng trước

wpCentral

wpCentral provides a single-login centralized panel where you can manage tons of your WordPress websites…


Softaculous Ltd. 50.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.7 Đã cập nhật 2 năm trước