All-in-One WP Migration

Mô tả

This plugin exports your WordPress website including the database, media files, plugins and themes with no technical knowledge required.
Upload your site to a different location with a drag and drop in to WordPress.
There is an option to apply an unlimited number of find and replace operations on your database during the export process. The plugin will also fix any
serialisation problems that occur during the find/replace operation.

Mobile device compatible: All-in-One WP Migration is the first plugin to offer true mobile experience on WordPress versions 3.3 and up.

Không giới hạn host hoặc hệ điều hành

Bỏ qua toàn bộ hạn chế kích thước

 • Chúng tôi sử dụng khối để nhập dữ liệu web của bạn. Hầu hết các nhà cung cấp đặt kích thước tệp tải lên tối đa là 2MB. Vì các giới hạn tệp chỉ được áp dụng cho mỗi khối, các hạn chế kích thước tải lên của máy chủ web được bỏ qua bằng cách giữ các khối dưới 2 MB để dễ dàng tải lên toàn bộ trang web của bạn.

Zero Dependencies

 • Plugin không yêu cầu bất cứ tiện ích PHP và hoạt động với mọi phiên bản PHP từ v5.2. Điều này là tin tốt cho những người dùng sử dụng v5.2 đã bị ngừng hỗ trợ bởi nhiều sản phẩm khác.

Hỗ trợ MySQL và MySQLi

 • No matter what php mysql driver your webserver ships with, we support it.

Tương thích với WordPress v3.3 trở lên

 • Chúng tôi có quy trình kiểm tra và đảm bảo chất lượng toàn diện để đảm bảo rằng plugin luôn tương thích với bản phát hành mới nhất của WordPress, nhưng chúng tôi không hỗ trợ các phiên bản WordPress của phiên bản 3.3 trở xuống (2012)

Tích hợp WP-CLI trong Unlimited Extension

Hỗ trợ

 • Với phiên bản miễn phí của plugin hãy xem video hướng dẫn dưới đây và đọc Hỏi đáp.
 • Nếu bạn có nhiều yêu cầu phức tạp, đội ngũ chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ. Nếu có bất cứ câu hỏi nào hãy liên hệ chúng tôi qua help.servmask.com
 • Tất cả sản phẩm trả phí sẽ có hỗ trợ cao cấp.

Chuyển WordPress đến dịch vụ lưu trữ dữ liệu đám mây với các tiện ích trả phí của chúng tôi.

All of the Cloud Storage and Multisite extensions include premium support and the Unlimited extension free of charge

Hỗ trợ các nhà cung cấp hosting

Plugin không có bất kỳ sự phụ thuộc nào, làm cho nó tương thích với tất cả các nhà cung cấp PHP hosting. Chúng tôi hỗ trợ một loạt các nhà cung cấp hosting. Một số phổ biến nhất bao gồm:

Liên hệ

Chính sách bảo mật

All-in-One WP Migration yêu cầu bạn đồng ý để thu thập địa chỉ email khi điền vào form liên hệ của plugin. GDPR Compliant Privacy Policy

Ảnh màn hình

 • Mobile Export page
 • Trang nhập di động
 • Menu Plugin

Cài đặt

 1. Bạn có thể cài đặt All-in-One WP Migration qua bảng điều khiển Plugin WordPress.
 2. Bấm “Cài mới” và Tìm “All-in-One WP Migration”
 3. Cài đặt và Kích hoạt

Một cách khác là tải plugin bằng nút tải xuống và tải thư mục all-in-one-wp-migration lên /wp-content/plugins/ sau đó kích hoạt qua menu Plugin trong WordPress

Đánh giá

3 Tháng Ba, 2021
As well as good reviews, I have seen reviews saying this doesn't work or Servmask force you to pay in order to use it. So this is my experience after 3 weeks of using the Plug-in ... Installed no problem, I could back up my site without any problems and it never glitched. I was able to move my site from one domain to another dead easily. I don't recall using a product that makes transferring a biggish website so simple. I first installed the FREE extension in order to do the imports, knowing it was limited to 512MB and that went fine. As I was building the site and adding more media I could see the size growing and that I would go over the 512MB limit soon so I bought the paid-for unlimited extension a week or so ago. My site has just gone over the 512MB size now and instead of worrying about keeping it down below 512MB so I can use the free extension it is just so much easier to pay $69 and have the freedom of not worrying about the size and being able to backup whenever I want. At no time to date has this AIO-WP-Migration failed to create a backup when asked to, or import/restore a backup. I have an on-demand backup plan with the host, but this plugin is so much easier to use I think I will probably cancel that plan and just use this. As an aside, my hosting contract was up for renewal, and because I knew using this plugin I could move my site in minutes to a new host, that gave me the confidence to say I needed a discounted price or I would change hosts without it being an idle threat - so the $69 I paid Servmask actually saved me a couple of hundred dollars on hosting 🙂 This Plugin can be a lifesaver I reckon, and this and Wordfence (for a similar reason) are actually the only plugins I subscribe to and they are both 100% worth it in my opinion.
3 Tháng Ba, 2021
I have tried this plugin on five different sites on two different hosts (Siteground & Hostinger) and it hangs each time. Pure crap. I suppose the full version works and I guess that the free version exists only to funnel user to the full version. Do not even try to use this plugin. There are working alternatives out there.
2 Tháng Ba, 2021
Perfect backup, perfect restore, migration to other domains with auto-renaming of the domain in the WP database too, must-have plugin. With it you can choose when to backup, save your site and restoring it. Without server service, simply using the admin panel of WordPress. Thanks to the programmers, buy the pro version and you'll never be alone!
28 Tháng Hai, 2021
EDITED: very fast and accurate reply from team even on a sunday. thanks a lot!!! hi, i have been using this plugin for 1-2 years and it used to work really well. but recently i am facing two critical errors: problem 1, i cannot download backup file from the plugin. at some point in the downloading process it always says "network error", but my network works perfectly. however, if i download the file directly from my server it is ok, so i can solve this error myself. problem 2, which i am facing right now, is that when i try to upload that downloaded file into a new site, importing process never starts: import bar freezes at 0,00% or 0,02% etc. what can i do? thanks in advance, ximo. ps. i'll be more than happy to change my review rating if you help me out with this. i really liked your plugin when it worked well. thanks!
Đọc tất cả 6.624 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“All-in-One WP Migration” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“All-in-One WP Migration” đã được dịch qua 50 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “All-in-One WP Migration” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

7.38

Đã thêm

 • Improved MySQL error handling

7.37

Đã thêm

 • Improved detection of pretty permalink support
 • Improved DB error handling

7.36

Đã thêm

 • Support for case sensitive table names in MySQL 8

7.35

Đã thêm

 • Support for Avada Fusion Builder

7.34

Đã thêm

 • Improved database export

Đã lưu

 • Facebook Recommed to Like button

7.33

Đã thêm

 • Improved database export

7.32

Đã thêm

 • Update javascript dependencies
 • Turn on WP_IMPORTING on export and import

7.31

Đã thêm

 • Better support for URL replacement

7.30

Đã thêm

 • Support for Avada Fusion Builder

7.29

Đã thêm

 • Support for Swift Optimizer
 • Better support for URL replacement

7.28

Đã thêm

 • Improved support for WPML plugin

7.27

Đã thêm

 • Translate button on the plugins page

Đã sửa

 • Better PHP 7.4 compatibility

7.26

Đã lưu

 • Tested up to WordPress 5.5

7.25

Đã thêm

 • Improved support for pretty permalinks detection on import

7.24

Đã thêm

 • Improved support for SiteGround hosting

7.23

Đã thêm

 • Improved support for RevSlider plugin
 • Improved support for WordPress.com migrations

7.22

Đã thêm

 • Improved upload path replacement
 • Set permalinks structure to default when pretty permalinks are not supported

Đã sửa

 • Exclude media from advanced options

7.21

Đã thêm

 • Better compatibility to Oxygen Builder. Thanks Rookie for reporting it

7.20

Đã sửa

 • Total files number in enumerate and content steps

7.19

Đã thêm

 • Support for custom upload directory

7.18

Đã thêm

 • Use case-sensitive prefix when the SQL server has it defined. This allows to have multiple WordPress installations in the same database with case sensitive prefix: wp_, WP_, Wp_, wP_

Đã sửa

 • Removed a delay from stopping an export or import

7.17

Đã sửa

 • Compatibility with Apache v2.4 .htaccess. Thanks Pieter Daalder for reporting it.

7.16

Đã thêm

 • Store upload_path in the backup

7.15

Đã thêm

 • Exclude web.config and .htaccess direct access from each other

Đã sửa

 • Long backup names break download button layout

7.14

Đã thêm

 • Display a message when disk space is not enough while importing a file

Đã lưu

 • Text improvements during import

7.13

Đã thêm

 • Hỗ trợ Freemius framework
 • Include table views between migrations

7.12

Đã thêm

7.11

Đã thêm

 • Hỗ trợ plugin Webba Booking
 • Hỗ trợ utf8mb4_0900_ai_ci collation trong MySQL v8.0.1+

7.10

Đã thêm

 • Hỗ trợ WP Engine

7.9

Đã thêm

 • Uploads, plugins, and themes path to the backup

Đã xóa

 • Sorting of active plugins on import

7.8

Đã thêm

 • Hỗ trợ tốt hơn cho plugin Elementor

Đã sửa

 • Bỏ qua các tệp từ wp-content khi xuất cơ sở dữ liệu

7.7

Đã lưu

 • Enhanced support for old versions of revslider plugin

7.6

Đã thêm

 • Direct Extension

7.5

Đã lưu

 • Improved i18n support for non-latin filenames

7.4

Đã sửa

 • Lỗi nhỏ khi báo lỗi

Đã lưu

 • Remove “www” from emails on import

7.3

Đã lưu

 • Wrap size_format in a function to handle corner cases

7.2

Đã sửa

 • Use a nonce when checking for updates

7.1

Đã sửa

 • Allow only users with export an import capability to see the list of backups. This issue was introduced in version 7.0 (Thanks to Ed from siliconforks for reporting)

7.0

Đã thêm

 • DB_CHARSET và DB_COLLATE được lưu trong backup
 • Display a notice when logged in user is administrator without export/import capabilities

Đã sửa

 • Escape backup labels. (Thanks to Connum for reporting)

Đã lưu

 • Create backup button on Backups page starts a full export.

6.97

Đã thêm

 • Hỗ trợ ARIA

Đã sửa

 • Vị trí nút tải xuống

6.96

Đã sửa

 • Delete failed import/exports older than 24 hours

6.95

Đã lưu

 • Remove the cleanup of failed imports. It causes some of the imports to fail

6.94

Đã sửa

 • Decrease memory use during export and import of the database
 • Wait 5 seconds longer for servers to process export/import jobs

Đã lưu

 • Removed emoticon from Import success screen

6.93

Đã lưu

 • Simplified the text on successful import
 • Improved the speed of exporting the database

Đã xóa

 • Feedback option from the sidebar

6.92

Đã thêm

 • Workaround for PHP 7.3.2 bug when database export uses more memory https://bugs.php.net/bug.php?id=77597

6.91

Đã lưu

 • Reverted monkey-patched fix for some GoDaddy hosting plans. The issue was fixed by GoDaddy yesterday

6.90

Đã lưu

 • Improved URL replacement
 • Improved compatibility with some of GoDaddy hosting plans

6.89

Đã lưu

 • Đã kiểm tra với WordPress 5.1

6.88

Đã sửa

 • Table data type issue on export/import
 • PHP notice on custom backup labels

6.87

Đã thêm

 • Tùy chỉnh nhãn backup ở trang Backup
 • Hỗ trợ cho OptimizePress

Đã sửa

 • Dịch văn bản ở trang Nhập vào

6.86

Đã thêm

 • Hỗ trợ kiểu field MySQL BIT

Đã sửa

 • Lỗi WP CLI khi xuất/nhập

6.85

Đã lưu

 • Đã kiểm tra với WordPress 5.1

6.84

Đã sửa

 • Thiết lập kiểu file backup khi tải qua thuộc tính HTML
 • Đã xóa class Math_BigInteger khiến lỗi với các plugin khác

6.83

Đã thêm

 • Kiểm tra yêu cầu về phiên bản tiện ích mở rộng khi Nhập
 • Vô hiệu hóa plugin Join My Multisite, MultiSite Clone Duplicator and WordPress MU Domain Mapping plugins sau khi khôi phục backup

Đã sửa

 • Hỗ trợ cho WordPress 3.3