All-in-One WP Migration

Di chuyển, sao chép và backup trang web với 1 click. Đơn giản, dễ dàng…


ServMask 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.1 Đã cập nhật 2 tháng trước

ManageWP Worker

Một cách hiệu quả để quản lý nhiều website WordPress.


GoDaddy 1+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.2.3 Đã cập nhật 8 tháng trước

Clone

100% FREE clone and migration


Migrate 90.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.1 Đã cập nhật 1 tháng trước

WP Import Export Lite

Complete Import & Export solution for Posts, Pages, Custom Post, Users, Taxonomies, Comments, Products, Orders,…


VJInfotech 40.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.2 Đã cập nhật 2 tháng trước

Version Control for jQuery

Version Control for jQuery is one of the easiest ways to control the version of…


Leander Iversen 5.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.1 Đã cập nhật 2 tuần trước

Link Fixer

Never get a 404 page not found again. If you have restructured or moved your…


Keith P. Graham 4.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.4 Đã cập nhật 1 năm trước

QNAP NAS Backup

Backup, migrate restore your WordPress website with QNAP NAS.


QNAP 2.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.1 Đã cập nhật 1 tháng trước