WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Theme này chưa được cập nhật hơn 2 năm nay. Nó có thể không còn được duy trì hay hỗ trợ và có thể có các vấn đề về khả năng tương thích khi được sử dụng với các phiên bản mới hơn của WordPress.

Trực quan

Bởi

Phiên bản: 1.3.2

Lần cập nhật cuối cùng: 26 - 10 - 2016

Active Installations: 1.000+

Trang chủ của Theme

Visual is a well-crafted responsive theme designed to showcase images, artwork and photography in a smart grid layout. An icon font ensures crisp display on retina devices and quick load times. It's simple for new users to set up. Developers can easily extend the code in a child theme. For more information and a theme demo, visit: http://wptheming.com/visual-theme.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Trực quan

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ