WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Satu

Bởi

Phiên bản: 3.0.2

Lần cập nhật cuối cùng: 14 - 05 - 2018

Active Installations: 400+

Trang chủ của Theme

One-column mobile friendly, minimal and modern Photography and Personal WordPress theme. It's perfect for you to share your travel photos or journal. https://github.com/satrya/satu/

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Satu

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ