WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Taproot

Bởi

Phiên bản: 0.9.6

Lần cập nhật cuối cùng: 01 - 06 - 2018

Active Installations: 700+

Trang chủ của Theme

Taproot is a lightweight yet powerful starter theme that can be customized and extended to fit a wide variety of needs. Global site layouts, settings, and colors can be easily configured in the many options in the Customizer. Single pages and posts have options for the layout, title, sidebars, featured image and header. Custom sidebars can be created right in the Widgets interface. There are plenty of actions and filters for developers to be able to change or extend the theme components without requiring custom theme templates. Whether you need something clean, simple and ready to go, or a base for a feature rich custom site, Taproot may be just what you're looking for.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Taproot

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ