WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Custom Lite

Bởi

Đây là một theme con của Meditation.

Phiên bản: 1.4

Lần cập nhật cuối cùng: 10 - 01 - 2019

Active Installations: 300+

Trang chủ của Theme

Custom Lite is a responsive theme for Portfolio, Blog and other Web Sites, with css3 effects, custom colors and other options in the Customiser. Support Icons. See the demo at http://wpblogs.info/demo/customlite/

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Custom Lite

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ