WordPress.org

tiếng Việt

Themes List

0
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Theme này chưa được cập nhật hơn 2 năm nay. Nó có thể không còn được duy trì hay hỗ trợ và có thể có các vấn đề về khả năng tương thích khi được sử dụng với các phiên bản mới hơn của WordPress.

Statement

Bởi Tom

Đây là một theme con của GeneratePress.

Phiên bản: 0.5

Lần cập nhật cuối cùng: 30 - 09 - 2016

Lượt cài: 500+

Trang chủ của Theme

Statement là một Child theme của GeneratePress. Sử dụng GeneratePress bạn có thể thay đổi child theme chỉ trong vài phút. Statement đảm bảo responsive, chuẩn W3C, tích hợp Schema.org, thân thiện công cụ tìm kiếm, tương thích nhiều trình duyệt, tương thích WooCommerce. Tìm hiểu thêm về GeneratePress ở đây: https://generatepress.com

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Statement

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.