WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Theme này chưa được cập nhật hơn 2 năm nay. Nó có thể không còn được duy trì hay hỗ trợ và có thể có các vấn đề về khả năng tương thích khi được sử dụng với các phiên bản mới hơn của WordPress.

Santri

Bởi

Phiên bản: 1.1.1

Lần cập nhật cuối cùng: 04 - 08 - 2015

Active Installations: 200+

Trang chủ của Theme

Santri is a responsive, two column multi-purpose WooCommerce theme suitable for blogs, personal or business websites. The homepage can be customised via the 3 widget areas as well as the ability to add a header image, text and call to action button. Posts are presented in a clean uncluttered way ensuring your content will look professional and be easy to read.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Santri

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ