WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Sydney

Bởi

Phiên bản: 1.43

Lần cập nhật cuối cùng: 07 - 12 - 2017

Số lượt cài đặt: 200.000+

Trang chủ của Theme

Sydney is a powerful business theme that provides a fast way for companies or freelancers to create an awesome online presence. Sydney brings plenty of customization possibilities like access to all Google Fonts, full color control, layout control, logo upload, full screen slider, header image, sticky navigation and much more. Also, Sydney provides all the construction blocks you need to rapidly create an engaging front page.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Phiên dịch

Dịch Sydney

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ