WordPress.org

tiếng Việt

Danh mục Theme

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Rams

Bởi

Phiên bản: 1.16

Lần cập nhật cuối cùng: 01 - 12 - 2017

Số lượt cài đặt: 2.000+

Trang chủ của Theme

A clean, minimalist and responsive theme for bloggers. Features responsive and retina-ready design, support for the gallery and quote post formats, custom accent color support, Jetpack infinite scroll integration, editor styles and translation ready code. Demo: http://www.andersnoren.se/themes/rams/

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ