WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Rams

Bởi

Phiên bản: 1.23

Lần cập nhật cuối cùng: 07 - 12 - 2018

Số lượt cài đặt: 2.000+

Trang chủ của Theme

A clean, minimalist and responsive theme for bloggers. Features responsive and retina-ready design, support for the gallery and quote post formats, Gutenberg support, custom accent color support, Jetpack infinite scroll integration, editor styles and translation ready code. Demo: http://www.andersnoren.se/themes/rams/

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Rams

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ