WordPress.org

tiếng Việt

0
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Garfunkel

Bởi

Phiên bản: 1.15

Lần cập nhật cuối cùng: 14 - 10 - 2018

Số lượt cài đặt: 4.000+

Trang chủ của Theme

Garfunkel is a stylish and responsive Pinterest-style theme with Masonry layout. It features responsive and retina-ready design, support for six post formats (including a gallery slideshow), Gutenberg support, six custom widgets, two page templates, Jetpack Infinite Scroll support, editor styling and translation-ready code. Demo: http://www.andersnoren.se/themes/garfunkel/

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Garfunkel

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ