WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

PostPress

Bởi

Phiên bản: 1.0.9

Lần cập nhật cuối cùng: 29 - 06 - 2017

Active Installations: 100+

Trang chủ của Theme

You have an idea, a note, a comment... Just post it onto PostPress! Use this “Posty” looking WordPress Theme for your blog or your website. Choose among 14 colors combinations and 10 handwriting like Google fonts to match your brand directly from the WordPress customize menu. Hook up your social media profiles very easily via the special customizer included with this theme directly from your WordPress admin site. Set up posts as “Sticky” and get them to stay on the top and stand out with colors. This responsive theme is ideal for blogs, entertainment or news websites. It is accessibility ready and supports RTL formats.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch PostPress

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ