WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

BasePress

Bởi

Phiên bản: 1.3.0

Lần cập nhật cuối cùng: 10 - 04 - 2018

Số lượt cài đặt: 3.000+

Trang chủ của Theme

BasePress is a fast loading WordPress theme which is mainly focused on clean design & beautiful typography which to make sure your content is properly served to the reader. Start a Clean design, fast loading & SEO Optimized WordPress Website now with Basepress. Forget the difficulty of customizing website by using Basepress’s state-of-the-art theme option that allows unlimited font & color options as well as very flexible ads management system & more. See demo: https://themecountry.com/demo/?theme=BasePress

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch BasePress

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ