WordPress.org

tiếng Việt

Danh mục Theme

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Intergalactic

Bởi

Phiên bản: 1.3.2

Lần cập nhật cuối cùng: 04 - 02 - 2016

Số lượt cài đặt: 1.000+

Trang chủ của Theme

Intergalactic is a stunning specimen for your personal blog. Bold featured images act as the backdrop to your text, giving you a high-contrast, readable theme that's perfect for making your content pop. The one-column layout provides a distraction-free environment for reading, while the slide-out menu keeps your navigation and secondary content readily accessible.

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ