Themes List

Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Twenty Fifteen

Bởi WordPress.org

Community Theme

This theme is developed and supported by a community.

Phiên bản: 3.7

Lần cập nhật cuối cùng: 02 - 04 - 2024

Lượt cài: 90.000+

Phiên bản WordPress: 4.1 hoặc hơn

Phiên bản PHP: 5.2.4 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Giao diện mặc định 2015 của chúng tôi gọn gàng, hướng về nội dung, và được thiết kế tập trung vào sự rõ ràng. Twenty Fifteen có phông chữ đơn giản có thể đọc được trên các loại kích thước màn hình khác nhau, thích hợp với nhiều loại ngôn ngữ khác nhau. Chúng tôi thiết kế giao diện này sử dụng cách tiếp cận ưu tiên cho điện thoại, có nghĩa là nội dung trang của bạn được đặt ở trung tâm, cho dù những người vào thăm trang web của bạn truy cập qua smartphone, tablet, laptop hay desktop.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.