WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Illdy

Bởi

Phiên bản: 2.1.1

Lần cập nhật cuối cùng: 09 - 05 - 2018

Số lượt cài đặt: 20.000+

Trang chủ của Theme

Illdy is a stunning multipurpose WordPress theme built based on Bootstrap frontend framework making it fully responsive and mobile friendly. This theme is well suited for business, landing page, portfolio or any other creative websites. This leaves heavy lifting to WordPress Customizer therefore you can create your website on live preview mode. Which means that you can see changes happen on your website in real time as you make them

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Illdy

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ