WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Travelers

Bởi

Phiên bản: 1.1.3

Lần cập nhật cuối cùng: 06 - 10 - 2017

Số lượt cài đặt: 600+

Trang chủ của Theme

Travelers is a WordPress Travel Blog Theme built with Bootstrap and is fully responsive for all the screen sizes. It can be used for Personal, Blogging, Fashion, Lifestyle, Travel, Technology, Travel Agencies, Hotels, Tour Operators, Airlines, Photographic Agencies, blogger or any other types of blog site. Travelers theme comes with built-in widgets and widgets positions, customizer to customize and setup logo, color and layouts. View DEMO at https://demos.famethemes.com/travelers/ and DETAILS at https://www.famethemes.com/themes/travelers/gi

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Travelers

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ