WordPress.org

tiếng Việt

Danh mục Theme

0
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Flash

Bởi

Phiên bản: 1.1.7

Lần cập nhật cuối cùng: 15 - 11 - 2017

Số lượt cài đặt: 10.000+

Trang chủ của Theme

Flash is free responsive multipurpose WordPress theme – truly a versatile theme perfect for any type of website you want. Like never before, it provides multiple pre-built demos which can be imported in seconds using ThemeGrill Demo Importer Plugin. The theme fully integrates with Flash Toolkit and SiteOrigin’s Page Builder Plugin that makes theme more user-friendly and easy. Additionally, theme features multiple blog layouts, WooCommerce support, multiple header styles, multiple color options etc.

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ