WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Blogera

Bởi

Phiên bản: 1.0.2

Lần cập nhật cuối cùng: 17 - 04 - 2017

Active Installations: 500+

Trang chủ của Theme

Blogera is a clean and minimal blogging focused WordPress theme with a modern and premium look and feel. It is well suited for personal, technology, food, fashion, travel, lifestyle, sports and any other awesome blogs. Blogera Theme has easy trimmed options with no fuss so you can customize in seconds to your requirements, fully controlled with WordPress Theme Customizer. Blogera Theme is also multilingual ready and SEO friendly to help you to achieve the highest positions on Google fast. Blogera WP Theme is the only WordPress blog theme you will ever need. Start Blogging Today!

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Blogera

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ