WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Fetch

Bởi

Phiên bản: 1.0.9

Lần cập nhật cuối cùng: 12 - 10 - 2018

Active Installations: 400+

Trang chủ của Theme

Fetch is a WordPress business theme. It is focused on building websites in the Transport, Transportation, Logistic company niches. It can be used for any kind of Transport or manufacturing type business. However, due to its flexibility and easiness it can be used to create any types of sites. It is an attractive, modern, easy to use and responsive WordPress theme with colorful design and stunning flexibility.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Fetch

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ