WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Draco

Bởi

Phiên bản: 1.3

Lần cập nhật cuối cùng: 21 - 11 - 2018

Active Installations: 2.000+

Trang chủ của Theme

Draco is a modern, fast, lightweight, SEO optimized and responsive multipurpose WordPress theme. Ideal for Business websites, Landing pages, E-commerces, Portfolios, Photography and Creative sites, One Pagers... and more. The theme is quick and easy to install, RTL and translation ready and works great with any of your favorite page builder likes Elementor, Beaver Builder, Thrive Architect, SiteOrigin, Visual Composer, Divi, etc. With Draco you can build any type of websites like shop, corporate, portfolio, business agencies, education, university portal, consulting, church, restaurant, medical and so on. Demo/Manual: https://www.webpsilon.com/themes/draco/

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Draco

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ