WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Canyon

Bởi

Phiên bản: 0.2.1

Lần cập nhật cuối cùng: 16 - 12 - 2017

Số lượt cài đặt: 1.000+

Trang chủ của Theme

Canyon is a creative, clean, minimal blog and magazine WordPress theme. Useful features of Canyon allows you to build a creative, personal, travel, branding, marketing, fashion, seo blogs in a few minutes. Canyon theme is SEO friendly, easy to build and use. Canyon has elegant appearance, beautiful typography and has smart options for you to customize your website easily.

Các đánh giá

Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Add my review

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Phiên dịch

Dịch Canyon

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ