WordPress.org

tiếng Việt

0
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

D5 Socialia

Bởi

Phiên bản: 3.3

Lần cập nhật cuối cùng: 05 - 12 - 2016

Số lượt cài đặt: 900+

Trang chủ của Theme

The D5 Socialia theme for WordPress is sophisticated, lightweight, and adaptable. This theme is better for Social Organizations, basically for the organizations working for Climate Change, Disaster Management, Natural Resources Management, Environment, Environmental Management, Social Works, Social Development, Cultural Organizations etc. It can also be used for Personal or Company Websites. You Can find a Live Demo of D5 Socialia Theme in this link http://demo.d5creation.com/wp/themes/d5socialia.. Before Installing or Updating you must read the Readme File of this Theme.

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ