Chuyển đến thanh công cụ

WordPress.org

tiếng Việt

Themes List

0
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

BlogSlog

Bởi themepalace

Phiên bản: 1.1.6

Lần cập nhật cuối cùng: 09 - 04 - 2020

Lượt cài: 500+

Trang chủ của Theme

BlogSlog is a powerful WordPress blog theme with tons of features. It comes with a custom header, custom background, and unlimited colors. BlogSlog has a multiple navigation menu and a social menu on the top.The theme is a perfect fit for all kind of blogs such as food blogs, travel journals, personal blogs many more. BlogSlog is a fully responsive design that always remains mobile-friendly and will render perfectly on all devices.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch BlogSlog

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.