Chuyển đến thanh công cụ

WordPress.org

tiếng Việt

Themes List

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Best News

Bởi postmagthemes

Phiên bản: 1.0.9

Lần cập nhật cuối cùng: 12 - 02 - 2020

Lượt cài: 800+

Phiên bản WordPress: 4.5 hoặc hơn

Phiên bản PHP: 5.2.4 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Best News WordPress theme is complete magazine and newspaper theme with multiple variation of design and many widgets. This responsive theme is best to use for magazine, blog, news portal and lifestyle coaches. It comes with option to change color of entire site, social links to connect with social networking sites and more. Best News theme contains feature to filter post by author and category. Post can be ordered by published date, randomly and comments count. It supports popular plugins WooCommerce, Contact Form 7, Easy Digital Download. You can view Demo here: https://www.postmagthemes.com/demobestnews

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Best News

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.