WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Backyard

Bởi

Phiên bản: 3.3

Lần cập nhật cuối cùng: 26 - 03 - 2018

Số lượt cài đặt: 400+

Trang chủ của Theme

Backyard is a clean and modern WordPress blog theme with premium look and feel well suited for everyone. Theme is built using bootstrap framework making it fully responsive and mobile friendly. This theme has several customization options that are available in WordPress Theme Customizer. Theme is also multilingual ready and translated in several languages. Theme comes with a lot of features to showcase your content with style and pixel perfect graphics.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Backyard

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ