WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Shopress

Bởi

Phiên bản: 1.7.5

Lần cập nhật cuối cùng: 03 - 01 - 2019

Active Installations: 400+

Trang chủ của Theme

Shopress is multipurpose WooCommerce WordPress Theme suitable for eCommerce websites of any store type: fashion, fitness, accessories, sport, technology, furniture, digitals etc. Its modern design is perfect to create a website for your business. Shopress includes plenty of customization options that are easy to use. Main features of Shopress: Customizer theme options, background image and color, wishlist support, homepage slider, product search with category select, SEO optimized, fully responsive, configurable home page, fast loading, left or right sidebar.Theme includes customizable homepage, awesome slider, social links, latest products, Featured product, Best deal product, latest blog section and other Advance section Documentation available at https://themeansar.com/docs/wp/shopress/ and check the demo at https://themeansar.com/demo/wp/shopress/default/

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Shopress

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ