WordPress.org

tiếng Việt

Danh mục Theme

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

_tk

Bởi

Phiên bản: 1.1.10

Lần cập nhật cuối cùng: 10 - 03 - 2016

Số lượt cài đặt: 3.000+

Trang chủ của Theme

Hi, I am the ultra minimal starter theme _tk, ready for your next awesome WordPress project! I am the most seamless and minimalistic integration of Twitter Bootstrap Framework into the _s starter theme from Automattic, the guys behind WordPress. You can find me on GitHub. Fork me! I'm waiting for you ;)

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ