WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Gridalicious

Bởi

Phiên bản: 1.9

Lần cập nhật cuối cùng: 26 - 10 - 2018

Active Installations: 1.000+

Trang chủ của Theme

Gridalicious is a Simple, Clean, Grid Base Responsive WordPress Theme which automatically adapts to the screen's size, ensuring that your content is always displayed beautifully no matter what device visitors are using. It is based in HTML5, CSS3 and WordPress Theme Customizer for real time customization. This theme is translation ready and also currently translated in French and German language. Check out Theme Instructions at https://catchthemes.com/theme-instructions/gridalicious/, Support at https://catchthemes.com/support/ and Demo at https://catchthemes.com/demo/gridalicious/

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Gridalicious

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ