Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WpCrypt

Mô tả

Allow users to change password encryption method to SHA1, SHA2, AES Rijndael and more…

Ảnh màn hình

  • User Profile

Cài đặt

  1. Upload the plugin to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Go to user profile page and change your hash.

Hỏi đáp

Why should people be careful using WpCrypt?

WpCrypt plugin was made to change password hashes stored in your DB through the user profile page.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WpCrypt” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp