Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Sentence

Mô tả

WP Sentence is a wordpress plugin that allows you to add new widget to Your sidebar.
WP Sentence shows one of the 470 citations.
When the page refreshes widget show different (random) quote.

List of all quotes:

WP Sentence – Quotes List

Demo :

You can see a demo on my website : Jakubas.net.pl

“Life is like riding a bicycle – in order to keep your balance, you must keep moving. – Albert Einstein”

Ảnh màn hình

 • WP Sentence Plugin
 • WP Sentence Plugin in use

Cài đặt

 • Download it
  • Extract all files from the zip archive
  • Copy the wp-followme folder to wp-content/plugins
  • Activate the plugin through the �Plugins� menu in wordpress
  • Add WP Sentence Widget to your sidebar
  • That’s all !

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Sentence” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • 50 new sentence
 • better formatted

0.1

 • First release.