Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Project Essentials

Mô tả

A plugin that gather many minor admin-side customization that often needed for a WordPress project. If you guys have some ideas to include, please let me know by mention it on the comment section.

Functions that included are :

 • Disallow plugins and themes to install, edit and update. Also just allowed core minor (bug-fix) update and disable the major
 • Disable comments
 • Disable posts
 • Disable default dashboard
 • Rename admin footer texts
 • Custom admin welcome dashboard
 • Hide WordPress drop-down menu on admin header
 • Hide Tools, Plugins, Themes and Theme Editor from admin menu
 • Customize login logo

Usage Instruction :

 1. Install the plugin
 2. Open the settings page on Settings -> Project Essentials
 3. Change the plugin options then save it

Ảnh màn hình

Cài đặt

 1. Grab the plugin from from wordpress plugin directory or Upload the fegallery folder to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Project Essentials” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp