Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP No Frames

Mô tả

This days many web developers try to load your content into their own frame, to help sell ads on their sites or not to send visitors to your web page.
Just for example Google Images. With this plugin sites such as Google images will be forced to load your side outside the frame.

Cài đặt

  1. Download the .zip file
  2. Extract the zip-file, containing the folder “wp-no-frames”
  3. Upload to your wp-content/plugins/ folder on your blog
  4. Log in to your blog, go to the plugins page and look for “WP No Frames” and activate the plugin
  5. You can now access the plugin in your “Tool” menu under “WP No Frames”

Hỏi đáp

Empty

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP No Frames” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

3.0.4

  • readme.txt bugfixes

3.0.3

  • Bugfixes & readme.txt update

3.0.2

  • Added second check

3.0.1

  • Stable version

0.0.1

  • Initial version