Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

wp_mail fix multiple send

Mô tả

Avoids wp_mail to send multiple times the same mail within the same request.
That bug can happens in some times, for example when wp_mail is called with modules that allows PHP code in pages / posts, and when Yoast SEO is activated.

Cài đặt

  1. Upload wp-mail-fix-multiple-send directory to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload wp-mail-fix-multiple-send directory to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“wp_mail fix multiple send” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First version