Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP HTTPS Redirect

Mô tả

This plugin helps you redirect HTTP traffic to HTTPS without the need of touching any code.

Notes:

  • You need an SSL Certificate in order for this plugin to work.
  • You need to add https to the WordPress Address (URL) and Site Address (URL) parameters under General > Settings. (Required by WordPress itself)

Cài đặt

You need to add https to the WordPress Address (URL) and Site Address (URL) parameters under General > Settings. (Required by WordPress itself)

  1. Add https to the WordPress Address (URL) and Site Address (URL) parameters under General > Settings. (Required by WordPress itself)
  2. Install as a regular WordPress plugin.
  3. Activate the plugin.
  4. Done.

Hỏi đáp

Installation Instructions

You need to add https to the WordPress Address (URL) and Site Address (URL) parameters under General > Settings. (Required by WordPress itself)

  1. Add https to the WordPress Address (URL) and Site Address (URL) parameters under General > Settings. (Required by WordPress itself)
  2. Install as a regular WordPress plugin.
  3. Activate the plugin.
  4. Done.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP HTTPS Redirect” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp