Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP-Dump

Mô tả

This plug-in lets you dump database and files to one final zip file.

Key features:

  • simple usage, just press one button
  • dump your installation for backup or different usage (e.g. local XAMP)
  • uses server side ZIP (faster than php)

Ảnh màn hình

  • Screenshot UI

Cài đặt

  1. Put the plug-in folder into [wordpress_dir]/wp-content/plugins/
  2. Go into the WordPress admin interface and activate the plugin
  3. You will see the WP-Dump menu item

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP-Dump” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • initial version