Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP_CodeShield

Mô tả

This plugin escapes all text inside code tags so you don’t have to worry about converting code to HTML characters (e.g. >‘s to >‘s). The contents of code tags inside posts and comments are run through php’s htmlspecialchars.

Cài đặt

  1. Unzip wp_codeshield.zip.
  2. Upload wp_codeshield.php to wp-content/plugins.
  3. Activate in the Plugins menu.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP_CodeShield” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp