Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Code Prettify

Mô tả

This plugin enable syntax highlighting of code snippets in your post using Google Code Prettify.

Chức năng

 • More styles.
 • Colors can be customized.
 • The js/css files can be pre-loaded or post-loaded.
 • No js/css files are loaded if there is no code.

Ảnh màn hình

 • The settings menu

Cài đặt

 1. Upload the full directory into your wp-content/plugins directory
 2. Activate the plugin at the plugin administration page
 3. Open the plugin configuration page, which is located under “Settings -> WP Code Prettify” and customize settings.

Hỏi đáp

What is it?

This plugin enable syntax highlighting of code snippets in your post using Google Code Prettify.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
works on wordpress 4.4.1. thank you for solving the bug.
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Code Prettify” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.2.8

 • Tested up to: 5.2

0.2.7

 • fix security issues;

0.2.6

 • fix “undefined index: head_custom”;

0.2.5

 • custom HTML can be add into \<head>, so you can include some js files, such as lang-matlab.js;
 • using plugins_url() instead of content_url();
 • Tested up to: 4.4

0.2.4

0.2.3

0.2.2

 • Tested up to: 3.9.0

0.2.1

 • Tested up to: 3.8.1

0.2.0

 • fix links of js/css files via https

0.1.9

 • update google code prettify to 4-Mar-2013 (fix css files)

0.1.8

 • update google code prettify to 4-Mar-2013

0.1.7

 • fix some warning.
 • improve options page

0.1.6

 • Tested up to: 3.4.2

0.1.5

 • fix “You do not have sufficient permissions to access this page.”.

0.1.4

 • fix “Notice: Undefined index: wpcp_update_options”.
 • Tested up to: 3.4.1

0.1.3

 • update version number.

0.1.2

 • fix “You do not have sufficient permissions to access this page.”.

0.1.1

 • update version number.

0.1.0

 • first version.