WordPress Importer

Mô tả

WordPress Importer sẽ nhập các nội dung sau từ một tập tin xuất ra của WordPress:

 • Bài viết, trang và custom post type khác
 • Comments and comment meta
 • Custom field và post meta
 • Categories, tags and terms from custom taxonomies and term meta
 • Tác giả

For further information and instructions please see the documention on Importing Content.

Filter

Trình nhập có một số filter cho phép bạn bật/chặn một số tính năng:

 • import_allow_create_users: trả về false nếu bạn chỉ muốn cho phép liên kết với người dùng cũ.
 • import_allow_fetch_attachments: trả về false nếu bạn không muốn cho phép nhập vào và tải về tệp đính kèm.
 • import_attachment_size_limit: trả về giá trị nguyên cho kích thước tệp tối đa bằng bye để lưu (mặc định là 0, nghĩa là không giới hạn)

Có một số action sẵn để hook vào:

 • import_start: xảy ra sau khi tệp xuất đã được tải lên và cài đặt nhập của tác giả đã được chọn
 • import_end: được gọi sau output cuối cùng của importer

Cài đặt

Cách nhanh nhất để cài đặt importer là:

 1. Tới Công cụ -> Nhập vào trong bảng quản lý WordPress
 2. Bấm vào liên kết WordPress trong danh sách importer
 3. Bấm “Cài đặt”
 4. Cuối cùng bấm “Kích hoạt Plugin & Chạy Importer”

Nếu bạn thích làm mọi thứ thủ công hãy theo dõi hướng dẫn sau:

 1. Tải lên thư mục wordpress-importer vào trong thư mục /wp-content/plugins/
 2. Kích hoạt plugin thông qua menu ‘Plugin’ trong WordPress
 3. Tới Công cụ -> Nhập vào, bấm vào WordPress

Hỏi đáp

Giúp! Tôi gặp lỗi hết bộ nhớ hoặc màn hình trắng.

Nếu tệp xuất ra quá lớn, script nhập vào có thể sử dụng giới hạn bộ nhớ tối đa của PHP được cấu hình trong hosting.

Một tin nhắn như “Fatal error: Allowed memory size of 8388608 bytes exhausted” có nghĩa là script không thể nhập tệp XML của bạn bằng cách sử dụng giới hạn bộ nhớ PHP memory limit hiện tại. Nếu bạn truy cập được vào tệp php.ini, bạn có thể tăng giới hạn thủ công; nếu không (ví dụ WordPress được cài trên một shared server(, bạn có thể tách tệp xuất ra thành nhiều phần nhỏ và chạy script nhập vào nhiều lần.

Với các bạn sử dụng shared hostnig, cách tối nhất là liên hệ hosting để xác định được cách an toàn nhất để nhập vào. Hosting có thể nâng tạm thời giới hạn bộ nhớ.

Support Article: Importing Content

Đánh giá

14 Tháng Chín, 2020
I've used WP Importer some times and it was reliable, which is the most important. However, there are alternatives with more options. Also, it's a given - always back up your content!
8 Tháng Chín, 2020
Плагин не смог перенести даже картинки из стандартных записей в медиатеку нового сайта. Так они и тянутся со старого.
7 Tháng Chín, 2020
Browser loading says it all. Not fit for purpose for any serious sites, or sites with more than a few posts or pages. This is a feature that should have been updated long time ago, and barely qualifies as a marketing feature for a small personal blogger. Please update both the exporter and importer to ensure that it is fit for purpose
12 Tháng Tám, 2020
Relies on the browser loading while processing. This needs to be rewritten. We are on 2020. Sometimes increasing timeout is not possible! It should NOT load on the browser level but have a loading bar that shows the process on the dashboard itself.
17 Tháng Sáu, 2020
I'm giving this two stars not one, because previous attempts left half the images behind, but I have now at least managed to get all the posts and all the images into the new WordPress site... from the previous WordPress.com site. Horrible though. Had to split a relatively small blog (55 posts) into 11 blocks, get my host to raise the timeout massively, change PHP settings, deactivate everything in sight... and I still had to push through 503 errors, STILL getting timeouts after (e.g.) 10 minutes importing a block of 5 posts, re-running several of the imports... But the worst thing is that it pulled down two copies of each image, creating a second unattached copy of the thumbnail and displaying that rather than the 'real' image, which is then viewable by clicking on the thumbnail. Some thumbnails also then displayed bigger than they are, so fuzzy too. Going to have to go through every post manually, replacing the 'ghost' image with the real one, and then deleting it. Just hoping ALL the images really are there. If it turns out the blog author didn't always link to the media file, I may find some are missing and have to back and look for them. Horrible horrible horrible... and that's going from a WordPress blog to a WordPress blog... what can be so hard?!
Đọc tất cả 295 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WordPress Importer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“WordPress Importer” đã được dịch qua 55 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “WordPress Importer” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

0.7

 • Update minimum WordPress requirement to 3.7 and ensure compatibility with PHP 7.4.
 • Fix bug that caused not importing term meta.
 • Fix bug that caused slashes to be stripped from imported meta data.
 • Fix bug that prevented import of serialized meta data.
 • Fix file size check after download of remote files with HTTP compression enabled.
 • Improve accessibility of form fields by adding missing labels.
 • Improve imports for remote file URLs without name and/or extension.
 • Add support for wp:base_blog_url field to allow importing multiple files with WP-CLI.
 • Add support for term meta parsing when using the regular expressions or XML parser.
 • Developers: All PHP classes have been moved into their own files.
 • Developers: Allow to change IMPORT_DEBUG via wp-config.php and change default value to the value of WP_DEBUG.

0.6.4

 • Cải thiện tương thích PHP7
 • Fix bug that caused slashes to be stripped from imported comments.
 • Fix for various deprecation notices including wp_get_http() and screen_icon().
 • Sửa lỗi nhập vào tệp với nhiều term meta data.

0.6.3

 • Thêm hỗ trợ cho nhập term metadata.
 • Fix bug that caused slashes to be stripped from imported content.
 • Fix bug that caused characters to be stripped inside of CDATA in some cases.
 • Sửa cảnh báo PHP.

0.6.2

0.6

 • Support for WXR 1.2 and multiple CDATA sections
 • Post aren’t duplicates if their post_type’s are different

0.5.2

 • Double check that the uploaded export file exists before processing it. This prevents incorrect error messages when
  an export file is uploaded to a server with bad permissions and WordPress 3.3 or 3.3.1 is being used.

0.5

 • Nhập vào meta bình luận (yêu cầu xuất ra từ WordPress 3.2)
 • Sửa lỗi nhỏ

0.4

 • Map comment user_id where possible
 • Nhập vào tệp đính kèm từ wp:attachment_url
 • Tải tệp đính kèm lên đúng thư mục
 • Remap resized image URLs correctly

0.3

 • Sử dụng XML Parser nếu có thể
 • Proper import support for nav menus
 • … và nhiều nữa, xem Trac ticket #15197

0.1

 • Phát hành lần đầu