WordPress Importer

Mô tả

WordPress Importer sẽ nhập các nội dung sau từ một tập tin xuất ra của WordPress:

 • Bài viết, trang và custom post type khác
 • Bình luận
 • Custom field và post meta
 • Chuyên mục, thẻ và danh mục từ custom taxonomy
 • Tác giả

Để biết thêm thông tin và hướng dẫn hãy đọc Trang Codex về Nhập nội dung

Filter

Trình nhập có một số filter cho phép bạn bật/chặn một số tính năng:

 • import_allow_create_users: trả về false nếu bạn chỉ muốn cho phép liên kết với người dùng cũ.
 • import_allow_fetch_attachments: trả về false nếu bạn không muốn cho phép nhập vào và tải về tệp đính kèm.
 • import_attachment_size_limit: trả về giá trị nguyên cho kích thước tệp tối đa bằng bye để lưu (mặc định là 0, nghĩa là không giới hạn)

Có một số action sẵn để hook vào:

 • import_start: xảy ra sau khi tệp xuất đã được tải lên và cài đặt nhập của tác giả đã được chọn
 • import_end: được gọi sau output cuối cùng của importer

Cài đặt

Cách nhanh nhất để cài đặt importer là:

 1. Tới Công cụ -> Nhập vào trong bảng quản lý WordPress
 2. Bấm vào liên kết WordPress trong danh sách importer
 3. Bấm “Cài đặt”
 4. Cuối cùng bấm “Kích hoạt Plugin & Chạy Importer”

Nếu bạn thích làm mọi thứ thủ công hãy theo dõi hướng dẫn sau:

 1. Tải lên thư mục wordpress-importer vào trong thư mục /wp-content/plugins/
 2. Kích hoạt plugin thông qua menu ‘Plugin’ trong WordPress
 3. Tới Công cụ -> Nhập vào, bấm vào WordPress

Hỏi đáp

Giúp! Tôi gặp lỗi hết bộ nhớ hoặc màn hình trắng.

Nếu tệp xuất ra quá lớn, script nhập vào có thể sử dụng giới hạn bộ nhớ tối đa của PHP được cấu hình trong hosting.

Một tin nhắn như “Fatal error: Allowed memory size of 8388608 bytes exhausted” có nghĩa là script không thể nhập tệp XML của bạn bằng cách sử dụng giới hạn bộ nhớ PHP memory limit hiện tại. Nếu bạn truy cập được vào tệp php.ini, bạn có thể tăng giới hạn thủ công; nếu không (ví dụ WordPress được cài trên một shared server(, bạn có thể tách tệp xuất ra thành nhiều phần nhỏ và chạy script nhập vào nhiều lần.

Với các bạn sử dụng shared hostnig, cách tối nhất là liên hệ hosting để xác định được cách an toàn nhất để nhập vào. Hosting có thể nâng tạm thời giới hạn bộ nhớ.

WordPress Codex: Importing Content

Đánh giá

21 Tháng Mười Một, 2019
Mostly works for unmodified exports of simple things, but easily breaks when the XML is formatted slightly differently (but still valid), or when the content being exported is somewhat non-standard.
27 Tháng Mười, 2019
The importer, imports ~500 post and later timeout! Hey WordPress! What is ajax? I have 20k posts. Simple ajax loop can adds 100 post every time. You can do it! 0 (Zero star).
6 Tháng Chín, 2019
No matter which site it is... no matter what I do... half of the website's images NEVER IMPORT. I'm constantly stuck having to go back and manually download images from a client's old site and upload them to the new dev site. I've never been able to successfully use this plugin. It sucks. Plain and simple.
Đọc tất cả 288 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WordPress Importer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“WordPress Importer” đã được dịch qua 54 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “WordPress Importer” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

0.6.4

 • Cải thiện tương thích PHP7
 • Fix bug that caused slashes to be stripped from imported comments.
 • Fix for various deprecation notices including wp_get_http() and screen_icon().
 • Sửa lỗi nhập vào tệp với nhiều term meta data.

0.6.3

 • Thêm hỗ trợ cho nhập term metadata.
 • Fix bug that caused slashes to be stripped from imported content.
 • Fix bug that caused characters to be stripped inside of CDATA in some cases.
 • Sửa cảnh báo PHP.

0.6.2

0.6

 • Support for WXR 1.2 and multiple CDATA sections
 • Post aren’t duplicates if their post_type’s are different

0.5.2

 • Double check that the uploaded export file exists before processing it. This prevents incorrect error messages when
  an export file is uploaded to a server with bad permissions and WordPress 3.3 or 3.3.1 is being used.

0.5

 • Nhập vào meta bình luận (yêu cầu xuất ra từ WordPress 3.2)
 • Sửa lỗi nhỏ

0.4

 • Map comment user_id where possible
 • Nhập vào tệp đính kèm từ wp:attachment_url
 • Tải tệp đính kèm lên đúng thư mục
 • Remap resized image URLs correctly

0.3

 • Sử dụng XML Parser nếu có thể
 • Proper import support for nav menus
 • … và nhiều nữa, xem Trac ticket #15197

0.1

 • Phát hành lần đầu