Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Version Assets

Mô tả

Automatically apply a content-based version on all of your assets to optimize browser caching.

Ảnh màn hình

  • Diff of affected assets in head element (purple: before, green: after)
  • Diff of affected assets in footer scripts (purple: before, green: after)

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/version-assets/ directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the Plugins screen in WordPress

Đánh giá

5 Tháng Mười Một, 2020
Just what I was looking for! Useful If you are using a Child Theme which uses the parent theme's Version instead of something like a hash or timestamp or file modification date
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Version Assets” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.2 (2020-02-02)

  • Fixed a potential notice for script/style aliases which resolved to a local directory.

1.1.1 (2019-12-09)

  • Fixed version rewriting of core assets when WordPress is in its own directory.

1.1 (2019-03-30)

  • Introduce version_assets/asset_version filter.

1.0 (2017-09-18)

  • Initial release!