Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

TSViewerWidget

Mô tả

Adds a sidebar widget to display Guido van Biemen’s (aka MrGuide@NL) Teamspeak Display Preview Release 3 (GPL) and uses [AjaxCore 1.2.2]http://ajaxcore.sourceforge.net to refresh it.

It is deployed on my blog, for reference.

Ảnh màn hình

  • TSViewerWidget options configuration
  • TSViewerWidget running widget

Cài đặt

  1. For WordPress 2.0/2.1, make sure that you have the widgets plugin installed.
  2. Download the plugin package
  3. Extract it in the /wp-content/plugins/ directory
  4. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  5. Visit Presentation/Widgets an drag the plugin to your sidebar
  6. Configure the widget … if it’s a local teamspeakserver with standardport, you don’t have to configure the widget.
  7. HF

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“TSViewerWidget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.