Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

TinyMCE Code Button

Mô tả

This plugin simply adds a button in the rich TinyMCE editor of WordPress to put selection between <code> tag.

Don’t hesitate to ask me new features or report bugs on potsky.com !
You can join me on GitHub to add feature, fix bugs,… !

Ảnh màn hình

  • Code button in action

Cài đặt

TinyMCE Code Button is very easy to install (instructions) :
* Upload the /tinymce-code-button folder to your /wp-content/plugins/ directory.
* Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress®.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“TinyMCE Code Button” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.0.1

  • First release