Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Teligro

Mô tả

Integrate your WordPress site with Telegram

 • New comments, Recovery mode, Auto core update, Users login, Register a new user notification
 • Search in WordPress post types
 • Send post types manually or automatically to Telegram channel
 • Display Telegram channel members count with shortcode
 • Connect WordPress profile to Telegram account
 • Two Step Telegram bot Authentication
 • Connect to Telegram with Proxy

Integrate with E-Commerce plugins:

 • WooCommerce – Sale products on the Telegram bot. Send product to Telegram channels. New order, Order status change, Product low/no stock, new order note notification

Integrate with Forms plugins:

Integrate with Newsletter plugins:

Integrate with Security plugins:

Integrate with Backup plugins:

Integrate with other plugins:

Ảnh màn hình

 • Basic Settings
 • Channel Settings
 • WooCommerce Settings
 • Proxy Settings
 • Helps page
 • Debugs page
 • Login form with Two Step Telegram bot Authentication

Hỏi đáp

How to create a Telegram Bot

How do I create a bot?.

How to display Telegram channel members count

With channel_members_teligro shortcode: [channel_members_teligro channel="channel username" formatting="1"]
For example: [channel_members_teligro channel="telegram" formatting="1"]

Đánh giá

3 Tháng Mười, 2021
Plugin itself is actually great. Useful features, a lot of additional plugins and integrations, webhook connection. All of that allow using the same bot at more than one website. Still, there should be more customization. For example, custom telegram messages for authentication, WordPress debug issues, etc. It’s actually possible even now by modifying plugin’s source, but there should be some kind of native support. Except for some lack of customization – Teligro as an absolute banger!
24 Tháng Tám, 2021
Very good plugin, but the automatic push cannot be used, I am so sad.
14 Tháng Ba, 2021
Самый лучший плагин для ботов Телеграм! И что самое главное, можно изменить язык на русский! Что Главнее любого главного, так это всё бесплатно + Сделано с любовью + Вещи которые в других плагинах платно тут совсем, бери и используй! Спасибо большое Разработчику за такую крутую РАБОТУ The Bestest Telegram-Bot Automation ставлю 100
9 Tháng Hai, 2021
Very pleased with the features which enabled me to do exactly what was needed to connect my site to Telegram. Well done!
Đọc tất cả 8 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Teligro” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Teligro” đã được dịch qua 6 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Teligro” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0

 • WP Telegram Pro renamed to Teligro