ATP Call Now

Hiển thị nút Gọi ngay trên trang web (hỗ trợ máy tính và điện thoại).


ATP Software 600+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.8 Đã cập nhật 1 năm trước

XML for Hotline

Creates a XML-feed to upload to Hotline.ua.


Maxim Glazunov 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6.4 Đã cập nhật 6 tháng trước

Contact Us Setting

Plugin display Hotline number, Facebook Messenger link, Zalo number and Google Map link in your…


HaiDM Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.2 Đã cập nhật 4 tháng trước