Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Hotline & Zalo Setting

Mô tả

Plugin display Hotline and Zalo number in your website.

Ảnh màn hình

  • Display on desktop.
  • Display on mobile.
  • Admin setting.

Hỏi đáp

A question that someone might have

An answer to that question.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Hotline & Zalo Setting” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • Change PHP minimum require.

1.0

  • First release.