SupportCandy

Plugin sẽ thêm hệ thống hỗ trợ qua Ticket cho WordPress. Dễ cấu hình và…


SupportCandy 8,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.1 Đã cập nhật 1 tháng trước

Freshdesk (official)

Quickly embed the Freshdesk help widget, convert WordPress comments to tickets and seamlessly log your…


Freshworks 1,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.4 Đã cập nhật 10 tháng trước

Help Scout

Add a contact form to your website, or embed Help Scout Beacon for instant answers…


Sprout Apps 400+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.1 Đã cập nhật 3 tháng trước

bbResolutions

A bbPress plugin to set your forum's topic resolutions.


Nashwan Doaqan 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.2 Đã cập nhật 4 tháng trước

KnowledgeBase HelpDesk

KnowledgeBase HelpDesk X is an advanced Knowledgebase plugin with floating HelpDesk, glossary & Knowledge base…


QuantumCloud 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.1 Đã cập nhật 1 tuần trước

osTicket WP Bridge

Integrate osTicket into your wordpress site with our easy to use osTicket WP Bridge plugin.


Michael Bath 80+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.7.34 Đã cập nhật 7 năm trước