Bangla Date Display

Displays Bangla, Gregorian & Hijri date and Archive Calendar in bangla language via widgets and…


ALI IMRAN 4.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.3 Đã cập nhật 2 tuần trước

Bangla Web Fonts

Enables Bangla web fonts for wordpress site.


M.A. IMRAN 3.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.3 Đã cập nhật 4 tháng trước

BanglKB

Bangla Typing Scripts for wordpress. This Java Script based add-ons will let your visitors type…


S. M. Ibrahim Lavlu, The HungryCoder (http://hungrycoder.xenexbd.com) & Md. Sajedul Haque Romi (http://codebangla.com) 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với WordPress 4.1 Đã cập nhật 9 năm trước

Virtual Bangla Keyboard

This Plugin will add a Virtual bangla Keyboard in post's comment form.


Arif Nezami. 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 2.9.2 Đã cập nhật 14 năm trước

WP Bongabdo Date

Converts posts and comments date from Gregorian Date to Bongabdo Date.


Zakir Hossain 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.1.40 Đã cập nhật 9 năm trước